REKLAMA

JR HOLDING ASI S.A.: Skup akcji własnych

2023-03-24 17:10
publikacja
2023-03-24 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-24
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING ASI S.A.
Temat
Skup akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Emitenta w dniu 17.11.2020 roku Regulaminem skupu akcji własnych Spółki, opublikowanym raportem ESPI nr 56/2020 r. z dnia 17.11.2020 r., w wykonaniu uchwały numer 23/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia programu skupu akcji własnych - Repertorium A nr 10845/2020, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.

Ilość zakupionych akcji na rynku NewConnect wynosi:
- w dniu 20 marca 2023 roku 1 538 sztuk po średniej cenie 9,84 zł za 1 akcję;
- w dniu 21 marca 2023 roku 1 562 sztuk po średniej cenie 10,09 zł za 1 akcję;
- w dniu 22 marca 2023 roku 1 000 sztuk po średniej cenie 10,00 zł za 1 akcję;
- w dniu 23 marca 2023 roku 1 554 sztuk po średniej cenie 9,88 zł za 1 akcję;
- w dniu 24 marca 2023 roku 1 446 sztuk po średniej cenie 10,05 zł za 1 akcję.

Akcje nabyte stanowią 0,02% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,02% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w obecnej chwili posiada 16 600 akcji własnych, co stanowi 0,04% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,04% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta, a średnia cena zakupu wyniosła 9,95 zł.
Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie Walnego Zgromadzenia do nabycia 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-24 January Ciszewski Prezes Zarządu
2023-03-24 Artur Jedynak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki