REKLAMA
PIT 2023

INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Wycofanie akcji Emitenta z obrotu na Głównym Rynku GPW

2022-11-24 09:58
publikacja
2022-11-24 09:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-24
Skrócona nazwa emitenta
INTERMA TRADE S.A. w likwidacji
Temat
Wycofanie akcji Emitenta z obrotu na Głównym Rynku GPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Likwidator INTERMA TRADE S.A. w likwidacji („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 listopada 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1072/2022 w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Emitenta (dalej „Uchwała”). W treści § 1 Uchwały Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki INTERMA TRADE S.A. W LIKWIDACJI, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe, wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Spółki, oznaczonych kodem „PLBRIJU00010”, nastąpi z dniem 27 listopada 2022 r. Ponadto zgodnie z § 2 Uchwały, na podstawie § 110 ust. 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje Spółki, o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 25 listopada 2022 r. (włącznie), tracą ważność. Uchwala weszła w życie z dniem podjęcia.

W związku z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym od dnia 27 listopada 2022 r. Spółka traci status spółki publicznej. W związku z powyższym Spółka nie będzie podlegał obowiązkom informacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co oznacza zaprzestanie publikowania raportów bieżących i okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Tomasz Piotrowski Likwidator Spółki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki