0,4560 zł
14,00% 0,0560 zł
Interbud Lublin SA (ITB)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Interbud-Lublin_sprawozdanie_jednostkowe_za_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Interbud-Lublin_sprawozdanie_jednostkowe_za_2018_xades.pdf.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
_Sprawozdanie_Zarzadu_xades.pdf.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_sprawozdania_finansowego_za_2018_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_z_badania_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_z_dzialalnosci_Interbud_Lublin_S.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 4 512,86 1 968,31 1 057,64 463,71
II. Koszty działalności operacyjnej 2 006,88 47,47 470,34 11,18
III. Zysk ze sprzedaży 2 505,97 1 920,84 587,31 452,53
IV. Zysk z działalności operacyjnej -920,63 211,84 -215,76 49,91
V. Zysk przed opodatkowaniem -4 569,80 -1 849,89 -1 070,99 -435,81
VI. Zysk netto -5 006,76 -1 607,29 -1 173,40 -378,66
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 316,57 357,75 542,92 84,28
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 096,62 -326,69 2 600,63 -76,97
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 471,72 -4,86 -1 985,45 -1,14
X. Przepływy pieniężne netto razem 4 941,47 26,20 1 158,09 6,17
kolumna 1 - stan na 31.12.2018
kolumna 2 - stan na 31.12.2017
kolumna 3 - stan na 31.12.2018
kolumna 4 - stan na 31.12.2017
XI. Aktywa trwałe 42 488,20 50 808,72 9 880,98 12 181,72
XII. Aktywa obrotowe 22 033,95 21 864,99 5 124,18 5 242,27
XIII. Aktywa razem 64 522,15 72 673,71 15 005,15 17 423,99
XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 770,01 948,07 411,63 227,31
XV. Zobowiązania Krótkoterminowe 70 630,79 74 597,53 16 425,76 17 885,24
XVI. Kapitał własny -7 878,64 -2 871,88 -1 832,24 -688,55
XVII. Kapitał zakładowy 701,60 701,60 163,16 168,21
XVIII. Pasywa razem 64 522,15 72 673,71 15 005,15 17 423,99
XIX. Liczba akcji _w szt._ 7 016,00 7 016,00 7 016,00 7 016,00
XX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,71 -0,23 -0,17 -0,05
XXI. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_ -0,71 -0,23 -0,17 -0,05
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ -1,12 -0,41 -0,26 -0,10
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _ w zł/EUR_ -1,12 -0,41 -0,26 -0,10
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _ w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Interbud-Lublin sprawozdanie jednostkowe za 2018.pdfInterbud-Lublin sprawozdanie jednostkowe za 2018.pdf
Interbud-Lublin sprawozdanie jednostkowe za 2018 xades.pdf.XAdESInterbud-Lublin sprawozdanie jednostkowe za 2018 xades.pdf.XAdES
Sprawozdanie Zarządu .pdfSprawozdanie Zarządu .pdf
_Sprawozdanie Zarządu xades.pdf.XAdES_Sprawozdanie Zarządu xades.pdf.XAdES
Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2018 .pdfSprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2018 .pdf
Ocena_Rady_Nadzorczej_z_badania_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_z_dzialalnosci_Interbud_Lublin_S.pdfOcena_Rady_Nadzorczej_z_badania_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_z_dzialalnosci_Interbud_Lublin_S.pdf
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Komitetu_Audytu.pdfOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Komitetu_Audytu.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-12 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2019-04-12 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-12 Paulina Kowalczyk Główny Księgowy Paulina Kowalczyk
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.