0,5200 zł
6,12% 0,0300 zł
Interbud Lublin SA (ITB)

Informacja nt. wyników głosowania nad układem

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-02
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Informacja nt. wyników głosowania nad układem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 w sprawie prawomocności postanowienia Sądu w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem, Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 2 października 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Nadzorcy Sądowego Pana Leszka Jarosza, informujące Spółkę o złożonym w dniu 30 września 2019 r. do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych [Sąd] Sprawozdaniu z głosowania nad układem i wniosku o stwierdzenie zawarcia układu [Wniosek].
Nadzorca Sądowy we wniosku stwierdził, iż głosujący wierzyciele przyjęli układ, a w każdej grupie za układem wypowiedziała się większość głosujących wierzycieli z tej grupy, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy, przy czym wierzyciele z trzeciej grupy zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego byli wyłączeni z głosowania ponieważ była to grupa powiązana z dłużnikiem.

W związku z powyższym Nadzorca Sądowy wniósł do Sądu o stwierdzenie zawarcia układu.
Emitent przypomina, iż wykonując zapisy postanowienia Sądu Nadzorca Sądowy przeprowadził głosowanie nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, którzy oddawali głosy w trybie pisemnym opowiadając się za przyjęciem lub odrzuceniem propozycji układowych zaproponowanych przez Zarząd Spółki, a propozycje układowe przedstawiały się następująco:

W Grupie 1 obejmującej wierzycieli, których wierzytelności ujęte w Spisie Wierzytelności nie przekraczają kwoty 10.000 zł, wierzytelności tych wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy:
Następuje całkowita redukcja odsetek (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) i innych kosztów dodatkowych. Spłata należności głównej następuje jednorazowo, w terminie do 30 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
W Grupie 2 obejmującej wierzycieli, których wierzytelności ujęte w Spisie Wierzytelności przekraczają kwotę 10.000 zł, wierzytelności tych wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy:
Następuje 12 miesięczny termin odroczenia terminu wykonania układu, liczony od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Następuje całkowita redukcja odsetek (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) i innych kosztów dodatkowych oraz redukcja 45% należności głównej. Spłata zredukowanej należności głównej wierzytelności następuje w 6 półrocznych, równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w terminie do 30 dni po upływie terminu odroczenia rozpoczęcia wykonania układu.
W Grupie 3 obejmującej wierzycieli powiązanych kapitałowo ze Spółką, niezależnie od wysokości wierzytelności, wierzytelności tych wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy:
Następuje 15 miesięczny termin odroczenia terminu wykonania układu, liczony od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Następuje całkowita redukcja odsetek (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) i innych kosztów dodatkowych oraz redukcja 70% należności głównej. Spłata zredukowanej należności głównej wierzytelności następuje w 8 półrocznych równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w terminie do 30 dni od upływu terminu odroczenia rozpoczęcia wykonania układu.

O dalszych krokach związanych ze stwierdzeniem przyjęcia układu przez Sąd Spółka informowała będzie w kolejnych raportach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-02 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2019-10-02 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.