REKLAMA
ZAGŁOSUJ

INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy

2021-02-25 15:44
publikacja
2021-02-25 15:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inteliwise S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że Emitent zawarł w dniu 24.02.2021 r. umowę z Comarch Polska S.A. na dostarczenie platformy AI Chatbot II Generacji wraz z Live Chat.

Przedmiotem kontraktu jest kompleksowa usługa uruchomienia Platformy Conversational AI InteliWISE dla klienta - instytucji administracji publicznej, pokrywający m.in. usługi analizy, koncepcji automatyzacji, parametryzacji oprogramowania, wdrożenia na infrastrukturę zamawiającego oraz świadczenie wieloletniego serwisu gwarancyjnego.
Projekt jest realizowany w ramach strategii Partnerstw Spółki, w ramach których Platforma InteliWISE do Inteligentnej Automatyzacji obsługi klienta jest komponentem dużych projektów informatycznych, realizowanych przez partnera.
Wdrożenie powinno nastąpić do końca III kwartału 2021 roku, a okres udzielonej gwarancji i świadczenia serwisu gwarancyjnego wynosi 7 lat od dnia odbioru.
Wartość kontraktu przekroczy 10% kapitałów własnych Emitenta.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od typowych postanowień tego typu umów dotychczas zawieranych przez Emitenta.

Podstawa prawna:
Informacja o zawarciu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na wpływ na przychody Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-25 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki