REKLAMA

INSTALKRK: wyniki finansowe

2022-11-16 07:47
publikacja
2022-11-16 07:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SA-QS_3_2022_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SA-QS_3_2022_Informacje_dodatkowe_do_skonsolidowanego_kwartalnego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SA-Q_3_2022_Sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SA-Q_3_2022_Informacje_dodatkowe_do_skroconego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 253 931 288 346 54 166 63 255
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 121 29 085 2 585 6 380
III. Zysk (strata) brutto 13 336 28 309 2 845 6 210
IV. Zysk (strata) netto 10 220 22 364 2 180 4 906
V. Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -2 282 24 102 -487 5 287
VI. Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -3 798 -22 029 -810 -4 832
VII. Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej -21 247 -15 705 -4 532 -3 445
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -27 327 -13 631 -5 829 -2 990
IX. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 1,32 2,99 0,28 0,66
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,32 2,99 0,28 0,66
XI. Aktywa (*) 458 615 438 395 94 175 95 316
XII. Zobowiązania długoterminowe (*) 33 144 37 871 6 806 8 234
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe (*) 127 193 97 290 26 119 21 153
XIV. Kapitał własny ogółem (*) 298 278 303 234 61 250 65 929
XV. Kapitał podstawowy (*) 7 286 7 286 1 496 1 584
XVI. Liczba akcji (w szt.) (*) 7 285 500 7 285 500 7 285 500 7 285 500
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*) 40,94 41,62 8,41 9,05
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*) 40,94 41,62 8,41 9,05
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 134 498 185 411 28 690 40 674
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 218 24 937 1 540 5 471
XXI. Zysk (strata) brutto 11 944 24 890 2 548 5 460
XXII. Zysk (strata) netto 9 847 19 821 2 100 4 348
XXIII. Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -4 793 23 234 -1 022 5 097
XXIV. Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 1 136 -19 695 242 -4 321
XXV. Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej -14 859 -15 340 -3 170 -3 365
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -18 515 -11 801 -3 949 -2 589
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,35 2,72 0,29 0,60
XXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,35 2,72 0,29 0,60
XXIX. Aktywa (*) 362 170 336 550 74 371 73 173
XXX. Zobowiązania długoterminowe (*) 17 170 17 994 3 526 3 912
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (*) 80 817 49 236 16 596 10 705
XXXII. Kapitał własny ogółem (*) 264 183 269 320 54 249 58 555
XXXIII. Kapitał podstawowy (*) 7 286 7 286 1 496 1 584
XXXIV. Liczba akcji (w szt.) (*) 7 285 500 7 285 500 7 285 500 7 285 500
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*) 36,26 36,97 7,45 8,04
XXXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*) 36,26 36,97 7,45 8,04


(*) dane bilansowe oraz dane bilansowe
przeliczone na euro prezentowane są na dzień 30.09.2022 roku oraz na
dzień 31.12.2021 roku


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SA-QS 3 2022 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdfSA-QS 3 2022 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
SA-QS 3 2022 Informacje dodatkowe do skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania finansowego.pdfSA-QS 3 2022 Informacje dodatkowe do skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania finansowego.pdf Informacje dodatkowe do kwartalnego skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego
SA-Q 3 2022 Sprawozdanie finansowe.pdfSA-Q 3 2022 Sprawozdanie finansowe.pdf Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe
SA-Q 3 2022 Informacje dodatkowe do skróconego sprawozdania finansowego.pdfSA-Q 3 2022 Informacje dodatkowe do skróconego sprawozdania finansowego.pdf Informacje dodatkowe do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-16 Małgorzata Kozioł Członek Zarządu
2022-11-16 Rafał Rajtar Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki