REKLAMA

INSTALKRK: wyniki finansowe

2021-03-31 07:46
publikacja
2021-03-31 07:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_rocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_rocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
259400OOMJ31L0SWCY70-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
259400OOMJ31L0SWCY70-2020-12-31.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_za_2020_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_za_2020_rok.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_komitetu_audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Grupa_Kapitalowa.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Grupy_na_temat_informacji_niefinansowych.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Grupy_na_temat_informacji_niefinansowych.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 411 432,00 441 544,00 91 957,00 102 642,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 984,00 33 252,00 6 925,00 7 730,00
III. Zysk (strata) brutto 31 283,00 33 096,00 6 992,00 7 694,00
IV. Zysk (strata) netto 23 889,00 25 007,00 5 339,00 5 813,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 79 956,00 37 494,00 17 870,00 8 716,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -43 446,00 -23 183,00 -9 710,00 -5 389,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 083,00 -20 289,00 -5 159,00 -4 716,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 13 427,00 -5 977,00 3 001,00 -1 389,00
IX. Aktywa, razem 404 118,00 409 564,00 87 570,00 96 176,00
X. Zobowiązania długoterminowe 27 894,00 25 472,00 6 044,00 5 982,00
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 98 104,00 115 172,00 21 259,00 27 045,00
XII. Kapitał własny 278 120,00 268 920,00 60 267,00 63 149,00
XIII. Kapitał zakładowy 7 286,00 7 286,00 1 579,00 1 711,00
XIV. Liczba akcji (szt.) 7 285 500,00 7 285 500,00 7 285 500,00 7 285 500,00
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,18 3,29 0,71 0,76
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,18 3,29 0,71 0,76
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 38,17 36,91 8,27 8,67
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 38,17 36,91 8,27 8,67
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 2,00 0,00 0,46
Wybrane dane finansowe do skonsolidowanego sprawozdania za 2020 roku przeliczono w następujący sposób:
a. przychody netto ze sprzedaży i zysk przeliczono na Euro według średniej arytmetycznej kursów średnich ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem, za 2020 roku średni kurs wyniósł 4,4742 zł,
b. aktywa, kapitał własny i zobowiązania przeliczono na Euro według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2020 roku, który wynosił 4,6148 zł.
Wybrane dane finansowe do skonsolidowanego sprawozdania za 2019 roku przeliczono w następujący sposób:
a. przychody netto ze sprzedaży i zysk przeliczono na Euro według średniej arytmetycznej kursów średnich ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem, za 2019 roku średni kurs wyniósł 4,3018 zł,
b. aktywa, kapitał własny i zobowiązania przeliczono na Euro według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2019 roku, który wynosił 4,2585 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu.xhtmlList Prezesa Zarządu.xhtml List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
List Prezesa Zarządu.xhtml.XAdESList Prezesa Zarządu.xhtml.XAdES List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - podpis
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xhtml Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xhtml.xadesSprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xhtml.xades Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - podpis
259400OOMJ31L0SWCY70-2020-12-31.zip259400OOMJ31L0SWCY70-2020-12-31.zip Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok
259400OOMJ31L0SWCY70-2020-12-31.zip.XAdES259400OOMJ31L0SWCY70-2020-12-31.zip.XAdES Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok - podpis
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za 2020 rok.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za 2020 rok.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za 2020 rok.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za 2020 rok - podpis
Oświadczenie Zarządu.xhtmlOświadczenie Zarządu.xhtml Oświadczenie Zarządu
Oświadczenie Zarządu.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu - podpis
Informacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej.xhtmlInformacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej.xhtml Informacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej
Informacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej.xhtml.XAdESInformacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej.xhtml.XAdES Informacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej - podpis
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące komitetu audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące komitetu audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące komitetu audytu
Ocena Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa.xhtmlOcena Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Grupy na temat informacji niefinansowych.xhtmlSprawozdanie Grupy na temat informacji niefinansowych.xhtml Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. na temat informacji niefinansowych
Sprawozdanie Grupy na temat informacji niefinansowych.xhtml.XAdESSprawozdanie Grupy na temat informacji niefinansowych.xhtml.XAdES Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. na temat informacji niefinansowych - podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki