IMPERA ASI S.A.: zwrot i zmniejszenie części wkładu Impera Capital ASI S.A. w spółce zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk

2019-12-06 17:30
publikacja
2019-12-06 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-06
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA ASI S.A.
Temat
zwrot i zmniejszenie części wkładu Impera Capital ASI S.A. w spółce zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 grudnia 2019 roku odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółki Impera Seed Fund
Sp. z o.o. Fundusz Kapitałowy spółka komandytowa (dalej Fundusz) na którym podjęto m.in. uchwały w sprawie zwrotu części wkładu wspólnikowi Impera Capital ASI S.A. i zmniejszenia się jej udziału kapitałowego w Funduszu. Na podstawie powyższej uchwały wkład Impera Capital ASI S.A. w Funduszu został obniżony o kwotę 5.307.745,08 zł. W związku z powyższym na rzecz Impera Capital ASI S.A. została wypłacona w dniu dzisiejszym tj. 6.12.2019 r. kwota 3.705.985,08 zł. stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą obniżenia a kwotą wypłaconych w latach 2013 i 2015 zaliczek na poczet zmniejszenia udziału kapitałowego w Funduszu.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-06 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2019-12-06 Adam Wojacki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki