REKLAMA

IMPERA ASI S.A.: ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu, wybór wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

2020-11-17 16:25
publikacja
2020-11-17 16:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_tekst_jednolity_RN_17_11_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-17
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA ASI S.A.
Temat
ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu, wybór wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki IMPERA CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie upoważnienia udzielonego jej uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 sierpnia 2020 rok. ustaliła tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 20, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 sierpnia 2020 r.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje tekst jednolity Statutu.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. informującego o rezygnacji Pana Piotra Stępniewskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. , Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powierzając tę funkcję Panu Krzysztofowi Witoń .

Podstawa prawna: § 5 pkt 1, pkt 5 w zw. z § 6 pkt. 4 oraz § 10 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Statut tekst jednolity RN 17_11_2020.pdfStatut tekst jednolity RN 17_11_2020.pdf Tekst jednolity zmienionego Statutu przyjęty przez RN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-17 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2020-11-17 Adam Wojacki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki