REKLAMA

IMPERA ASI S.A.: sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital ASI S.A. za rok 2020

2021-04-29 19:17
publikacja
2021-04-29 19:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdania_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdania_Zarzadu_sprawozdania_finansowego_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA ASI S.A.
Temat
sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital ASI S.A. za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka pod firmą Impera Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej, jako Spółka), przekazuje do publicznej wiadomości przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu dzisiejszym tj. 29 kwietnia 2021 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz oceny sposobu wypełniani przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2020, w oparciu o zasadę ładu korporacyjnego „Dobrych Praktyk” spółek notowanych na GPW oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki a także sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020.

Załączniki
Plik Opis
sprawozdanie RN z działalności 2020.pdfsprawozdanie RN z działalności 2020.pdf sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
sprawozdania RN z wyników oceny sprawozdania Zarządu sprawozdania finansowego 2020.pdfsprawozdania RN z wyników oceny sprawozdania Zarządu sprawozdania finansowego 2020.pdf sprawozdanie Rady Nadzorczej w wyników oceny sprawozdań Zarządu finansowego, z działalności oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Artur Górski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki