REKLAMA

IDM SA: Korekta raportu - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022.

2022-02-17 15:28
publikacja
2022-02-17 15:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022 Korekta
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Korekta raportu - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. stosownie do treści § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r., sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim koryguje treść raportu bieżącego Spółki nr 2/2022 z dnia 18.01.2022 r. w zakresie:
(i) terminu przekazania raportu za I kwartał 2022 - było: 31.05.2022 r. - jest: 30.05.2022 r.,
(ii) terminu przekazania raportu za III kwartał 2022 r. - było: 30.11.2022 r. - jest: 29.11.2022 r.

W pozostałym zakresie raport bieżący nr 2/2022 z dnia 18.01.2022 r. pozostaje bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-02-17 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki