REKLAMA

IDEA BANK S.A.: SUBSKRYPCJA AKCJI SERII O

2020-12-15 18:37
publikacja
2020-12-15 18:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 128 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-15
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
SUBSKRYPCJA AKCJI SERII O
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2020 z dnia 22 września 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 108/2020 z dnia 20 października 2020 r. Zarząd Idea Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 15 grudnia 2020 r. od spółki LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie („LC Corp”) będącej akcjonariuszem Emitenta pisma, w którym LC Corp zawiadomił Emitenta, że nie będzie uczestniczył w objęciu akcji serii O Emitenta planowanym na grudzień 2020 r.

W związku z powyższym Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 grudnia 2020 r., zgodnie z uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 października 2020 r. oraz w wyniku rozmów i stanowiska akcjonariusza, skierował wyłącznie do Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („GH”) ofertę nabycia w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii O („Akcje Oferowane”), po cenie emisyjnej 2,00 zł (dwa złote) za jedną Akcję Oferowaną, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) („Oferta”). Oferta może zostać przyjęta przez GH w terminie do dnia 20 grudnia 2020 r. i przestaje wiązać z upływem powyższego terminu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-15 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
2020-12-15 Marek Kempny Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki