REKLAMA

ICP GROUP: Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Emitenta

2019-09-10 10:29
publikacja
2019-09-10 10:29
Syndyk masy upadłości ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie w upadłości („Spółka”, „Emitent"), informuje o wydaniu w dniu 3 września 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta, zgodnie z którym Sąd postanowił m.in.:

1.ogłosić upadłość ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa; KRS: 0000398701);
2. wezwać wierzycieli dłużnika do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do dłużnika, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Piotra Kędzierskiego, zastępcę sędziego – komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Marcina Piecha (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1011);
5. określić, iż niniejsze postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamnetu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 25.06.2015 r. (załącznik A).

Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1193/19.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki