REKLAMA

Hub.Tech S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 r. spółek zależnych - korekta raportu 16/2021

2021-07-27 08:28
publikacja
2021-07-27 08:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
Hub.Tech S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 r. spółek zależnych - korekta raportu 16/2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hub.Tech S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości wstępne szacunkowe wyniki finansowe spółek zależnych podlegających konsolidacji, obejmujące przychody i zysk netto za I półrocze 2021 r.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że przedstawione dane finansowe nie uwzględniają wyłączeń konsolidacyjnych, które zostaną dokonane w skonsolidowanym raporcie za II kwartał 2021 r. Ostateczne wyniki finansowe za II kwartał 2021 r. i narastająco za I półrocze 2021 r. Emitenta oraz jego grupy kapitałowej zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym w dniu 16 sierpnia 2021 r.
1) Boruta- Zachem Kolor Sp. z o.o. osiągnęła w I półroczu 2021r. przychody ze sprzedaży: 11,254 mln PLN oraz zysk netto: 1,536 tys. PLN
2) Inventionbio S.A. osiągnęła w I półroczu 2021r. przychody ze sprzedaży: 31,336 mln PLN oraz zysk netto: 7,621 mln PLN
3) Onlybio.life S.A. osiągnęła w I półroczu 2021r. przychody ze sprzedaży: 39,718 mln PLN oraz zysk netto 6,080 mln PLN
Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Jednostkowe sprawozdania finansowe spółek zależnych Emitenta oraz skonsolidowany raport finansowy Grupy Emitenta za II kwartał 2021r. oraz narastająco za I półrocze 2021r. są w trakcie przygotowywania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-27 Artur Bielski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki