REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

HUBTECH: Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki zależnej

2022-04-28 18:55
publikacja
2022-04-28 18:55
Zarząd Hub.Tech S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2022 roku złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego spółki zależnej Emitenta – Inventionbio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Inventionbio S.A., tj.:

- 200.050.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- 22.372.662 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- 509.948 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- 8.384.692 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 14 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki