REKLAMA
PIT 2023

HOLLYWOOD S.A.: wyniki finansowe

2023-10-31 20:44
publikacja
2023-10-31 20:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_polroczny_2023_GK_HSA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_PSr2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Hollywood_S.A._-_raport_z_przegladu_SSF_HY2023-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Hollywood_S.A._-_raport_z_przegladu_SF_HY2023-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Przychody ze sprzedaży 79936 63152 17328 13589
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 6129 957 1329 206
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 2054 -1678 445 -361
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9339 9734 2024 2095
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -6162 -11464 -1336 -2467
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowe -3903 2349 -846 505
VII. Aktywa, razem 245754 246057 55222 52465
VIII. Kapitał własny jednostki 115481 114368 25949 24386
IX. Kapitał podstawowy 67091 67091 15076 14305
X. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą 0,0227 -0,0274 0,0049 -0,0059
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 7/2023 z dnia 2023-10-31 o treści:


Zarząd
spółki Hollywood S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w
nawiązaniu do RB nr 6/2023 niniejszym publikuje
skorygowane półroczne
skrócone sprawozdanie
finansowe HOLLYWOOD S.A. oraz półroczne skrócone skonsolidowanie
sprawozdanie
finansowe Grupy HOLLYWOOD S.A. za okres 01.01.2023 do 30.06.2023.
Korekta polega na ponownej
publikacji raportów okresowych oraz zamieszczeniu
wraz z nimi
raportów z przeglądu wskazanych sprawozdań finansowych.


Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_polroczny_2023_GK_HSA.pdfRozszerzony_skonsolidowany_raport_polroczny_2023_GK_HSA.pdf
Sprawozdanie_Zarzadu_PSr2023.pdfSprawozdanie_Zarzadu_PSr2023.pdf
GK Hollywood S.A. - raport z przeglądu SSF_HY2023-sig.pdfGK Hollywood S.A. - raport z przeglądu SSF_HY2023-sig.pdf
Hollywood S.A. - raport z przeglądu SF_HY2023-sig.pdfHollywood S.A. - raport z przeglądu SF_HY2023-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-31 Adam Andrzej Konieczkowski Prezes Zarządu
2023-10-31 Sebastian Szostak Wiceprezes Zarządu
2023-10-31 Paweł Mielczarek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki