REKLAMA

HOLLYWOOD S.A.: wyniki finansowe

2022-11-29 16:18
publikacja
2022-11-29 16:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_za_trzy_kwartaly_2022_GK_HSA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 105 161 80 748 22 432 17 719
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 316 310 1 134 68
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 892 -2 420 190 -531
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 788 11 162 4 861 2 449
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -20 108 -10 758 -4 289 -2 361
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 983 168 -423 37
VII. Aktywa razem 243 170 232 912 49 934 50 640
VIII. Kapitał własny jednostki 114 598 108 099 23 532 23 503
IX. Kapitał podstawowy 68 564 63 280 14 079 13 758
X. Zobowiązania długoterminowe 56 887 56 153 11 682 12 209
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_za_trzy_kwartały_2022_GK_HSA.pdfRozszerzony_skonsolidowany_raport_za_trzy_kwartały_2022_GK_HSA.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Adam Andrzej Konieczkowski Prezes Zarządu
2022-11-29 Rafał Wójcik Wiceprezes Zarządu
2022-11-29 Paweł Mielczarek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki