REKLAMA

HM INWEST S.A.: wyniki finansowe

2023-09-28 17:13
publikacja
2023-09-28 17:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HM_raport_okresowy_za_I_polrocze_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_HM_INwest_S.A._Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_na_30.06.2023_28.09.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HM_Inwest_S.A._Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_na_30.06.2023_28.09.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze/2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Aktywa trwałe 5 054 27 672 1 136 5 900
II. Zapasy 115 463 247 625 25 945 52 800
III. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 6 317 24 587 1 419 5 243
IV. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 11 462 10 283 2 575 2 193
V. Kapitał własny 65 860 42 695 14 799 9 104
VI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe razem 33 838 57 212 7 604 12 199
VII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe razem 38 805 216 894 8 720 46 247
VIII. Przychody netto ze sprzedaży 186 889 7 488 40 514 1 613
IX. Zysk przed opodatkowaniem 15 525 (4 665) 3 365 (1 005)
X. Zysk netto 23 714 (4 094) 5 141 (882)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
HM raport okresowy za I półrocze 2023.pdfHM raport okresowy za I półrocze 2023.pdf HM Raport okresowy za I półrocze 2023
GK HM INwest S.A. Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_na 30.06.2023_28.09.2023.pdfGK HM INwest S.A. Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_na 30.06.2023_28.09.2023.pdf
HM Inwest S.A. Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF na 30.06.2023_28.09.2023.pdfHM Inwest S.A. Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF na 30.06.2023_28.09.2023.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-28 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki