REKLAMA

HM INWEST S.A.: wyniki finansowe

2022-05-27 18:21
publikacja
2022-05-27 18:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HM_raport_okresowy_za_1_kwartal_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Aktywa trwałe 31 153 653 29 896 270 6 696 110 6 500 037
II. Zapasy 152 259 308 126 297 817 32 726 342 27 459 629
III. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 28 050 987 26 029 113 6 029 229 5 659 241
IV. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 12 902 185 14 153 142 2 773 172 3 077 171
V. Kapitał własny 43 348 130 45 948 980 9 317 169 9 990 212
VI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 105 905 733 80 076 882 22 763 188 17 410 289
VII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 83 358 852 77 273 809 17 917 002 16 800 846
VIII. Przychody netto ze sprzedaży 23 129 030 81 621 593 4 976 950 17 852 101
IX. Zysk przed opodatkowaniem (2 605 702) 13 738 555 -560 700 3 004 868
X. Zysk netto (2 606 630) 11 865 540 -560 900 2 595 206
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
HM raport okresowy za 1 kwartał 2022.pdfHM raport okresowy za 1 kwartał 2022.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-27 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki