REKLAMA

HM INWEST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest S.A. w dniu 13.09.2022 r.

2022-09-13 22:46
publikacja
2022-09-13 22:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-13
Skrócona nazwa emitenta
HM INWEST S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest S.A. w dniu 13.09.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki HM INWEST S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13.09.2022 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:
1) HM Holding Sp. zo.o. - posiadająca 480 971 głosów z posiadanych akcji Spółki, co stanowiło 26,38 % udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 20,59% udziału w ogólnej liczbie głosów.
2) PIOTR HOFMAN – posiadający 768 735 głosów z posiadanych akcji Spółki, co stanowiło 42,17 % udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 32,90% udziału w ogólnej liczbie głosów.
3) JAROSŁAW MIELCARZ - posiadający 573 227 głosów z posiadanych akcji Spółki, co stanowiło 31,45 % udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 24,54% udziału w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-13 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki