REKLAMA

HM INWEST S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A. i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

2021-06-11 12:17
publikacja
2021-06-11 12:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZAL_nr_1_-_OGLOSZENIE_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZAL_nr_2_-_PROJEKTY_UCHWAL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
HM INWEST S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A. i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki HM INWEST S.A., z siedzibą w Warszawie (Emitent), działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 402¹ § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 07.07.2021 r. na godz. 09:00. ZWZ odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Karoliny Góźdź, przy ul. Belwederskiej 9A, 00-761 Warszawa.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia zawierająca porządek obrad wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa w ZWZ oraz treść projektów uchwał ZWZ.
Informacje o ogólnej liczbie akcji, wzór formularza pełnomocnictwa i formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz inne materiały związane z ZWZ HM Inwest S.A. zwołanym na dzień 07.07.2021 roku zostały opublikowane na stronie korporacyjnej Spółki www.grupainwest.pl w zakładce relacje inwestorskie.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1_i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
ZAŁ nr 1 - OGŁOSZENIE ZWZ.pdfZAŁ nr 1 - OGŁOSZENIE ZWZ.pdf
ZAŁ nr 2 - PROJEKTY UCHWAŁ.pdfZAŁ nr 2 - PROJEKTY UCHWAŁ.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki