REKLAMA

HARPER HYGIENICS S.A.: Prognoza wyników finansowych Harper Hygienics S.A. za rok obrotowy 2019 kończący się 31 marca 2020 r.

2020-06-16 12:29
publikacja
2020-06-16 12:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.
Temat
Prognoza wyników finansowych Harper Hygienics S.A. za rok obrotowy 2019 kończący się 31 marca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Harper Hygienics S.A. (Emitent) przekazuje prognozę wyników finansowych za rok obrotowy
2019 kończący się 31 marca 2020 r.:
- Przychody ze sprzedaży Harper Hygienics S.A.: 223,4 mln PLN.
- EBITDA: 18,7 mln PLN.

EBITDA definiowana jest jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz o odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych.
Zarząd Spółki informuje, że przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych, niezbadanych jeszcze danych finansowych za IV kwartał kończący się 31 marca 2020 r.
Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzenia i w oparciu o założenie, że nie powstaną okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania niniejszych szacunków.

Spółka informuje, iż zgodnie z raportem bieżącym nr 7/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. zostaną opublikowane 30 września 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-16 DMITRIJ KOSTOJANSKIJ PREZES ZARZĄDU
2020-06-16 ANDRZEJ KOWALSKI CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki