REKLAMA

Grupa CCC miała w I kw. 2020 r. 340 mln zł straty netto j.d.

2020-04-24 06:32, akt.2020-04-24 07:10
publikacja
2020-04-24 06:32
aktualizacja
2020-04-24 07:10

Grupa CCC miała w pierwszym kwartale 2020 roku 340 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 152,6 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym.

fot. / / CCC

Strata operacyjna wyniosła w tym okresie 309,8 mln zł wobec 148,6 mln zł straty przed rokiem.

Przychody grupy wyniosły 965,1 mln zł wobec 1.038,6 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 7,1 proc.

Na początku kwietnia CCC przedstawiło wstępne wybrane dane finansowe za I kwartał. Szacowało wtedy, że wynik EBITDA był ujemny, na poziomie minus 136 mln zł, strata operacyjna 327 mln zł, a przychody 944 mln zł.

Jak podała spółka, na spadek sprzedaży zasadniczy wpływ miał wybuch pandemii (zamknięcie sklepów stacjonarnych w trakcie sprzedaży kolekcji wiosennej).

Udział przychodów ze sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem w I kwartale wyniósł 55,1 proc., przy udziale e-commerce 42,7 proc. i 2,2 proc. udziale sprzedaży hurtowej.

Największym rynkiem sprzedaży detalicznej wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 r. wyniósł 51,7 proc. Sprzedaż detaliczna na 1 m kw. wyniosła 0,74 tys. zł/m kw. wobec 1,13 tys. zł/m kw. w analogicznym okresie 2019 r.

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w I kwartale wyniósł 412,8 mln zł i spadł o 16,1 proc.

Marża na sprzedaży w kanale offline wyniosła 246,6 mln zł (46,4 proc.) i była niższa o 8,7 p.p. Dynamiczny wzrost udziału sprzedaży w kanale e-commerce spowodował dalszy efekt rozwodnienia marży brutto na sprzedaży. Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży w I kwartale 2020 r. spadła o 4,6 p.p do poziomu 42,8 proc.

Zadłużenia netto grupy wzrosło na koniec marca do 1.439,1 mln zł wobec 970,8 mln zł na koniec 2019 r. Środki pieniężne zmniejszyły się o 317,2 mln zł.

Skonsolidowane przepływy netto z działalności operacyjnej wyniosły minus 285,2 mln zł, a z działalności inwestycyjnej minus 101,0 mln zł.

W I kwartale 2020 roku w grupie CCC otworzone zostały 3 salony stacjonarne e-obuwie i 1 sklep sieci CCC w Rosji. Zamknięto natomiast po 1 sklepie w Austrii, Słowacji i na Węgrzech, po trzy w Polsce i Czechach, 9 salonów własnych Gino Rossi oraz 12 z grupy KVAG. Ponadto otwarto 1 nowy salon franczyzowy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zamknięto natomiast 6 sklepów franczyzowych Gino Rossi.

Na koniec marca 2020 roku sieć sprzedaży grupy CCC obejmowała 1.211 placówek.

Powierzchnia sprzedaży grupy wyniosła 753,9 tys. m kw. i zmalała o 6,1 tys. m kw. w stosunku stanu na koniec 2019 r., na co złożyły się otwarcia i powiększenia sklepów CCC +5 tys. m kw. i zamknięcia – 11,1 tys. m kw.

CCC uzgodniło z bankami warunki finansowania do 30 kwietnia 2021 r.

Instytucje finansujące, wierzyciele grupy CCC, wyraziły zgodę na zawarcie umowy o szczególnych warunkach utrzymania finansowania. Umowa, po jej zawarciu, będzie obowiązywać do 30 kwietnia 2021 r. - podała spółka w komunikacie.

Chodzi o banki: BNP Paribas Bank Polska, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Polska Kasa Opieki, mBank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska oraz Santander Factoring.

Jak podano, stroną umowy nie jest eobuwie. pl ani jej spółki zależne.

Grupa CCC i jej wierzyciele ukończyli negocjowanie warunków umowy. Umowa zostanie zawarta i wejdzie w życie z chwilą jej podpisania przez ostatniego wierzyciela.

Spółka złożyła wniosek o udzielnie grupie kredytu w kwocie 250 mln zł w PKO BP, który będzie pełnić funkcję koordynatora wierzycieli. Wniosek jest w trakcie procedury kredytowej i potwierdzania z BGK warunków przyznania poręczenia.

CCC poinformowało, że uzgodniona umowa przewiduje utrzymanie w mocy dostępności produktów finansowych, zapewnienie dostępności na dotychczasowych warunkach przyznanych limitów oraz wydłużenie okresu dostępności instrumentów finansowych, w tym kredytów, faktoringów, limitów gwarancyjnych oraz limitów dla transakcji terminowych do 30 kwietnia 2021 r.

Jak podano, łączna kwota dostępnego finansowania według stanu na dzień 31 marca 2020 r. pozostanie dostępna w okresie do 30 kwietnia 2021 r.

Ponadto, strony postanowiły utrzymać w mocy wcześniejsze uzgodnienia zawarte w porozumieniu z 31 marca 2020 r. dotyczące odroczenia płatności z tytułu spłaty ujemnych sald, zapłaty odsetek oraz prowizji i innych opłat oraz wszelkich innych kwot, które stały lub staną się wymagalne lub płatne w okresie do 30 czerwca 2020 roku. Wszystkie inne zaległości powstałe po 20 marca zostały rozterminowane do 30 września 2020 r. i określone zostały warunki ich spłaty po tej dacie.

Do 30 czerwca 2020 r. CCC powinno pozyskać dodatkowo kwotę w wysokości nie niższej niż 300 mln zł z tytułu emisji nowych akcji.

CCC rozważa zawiązanie w II kw. rezerw na wydatki restrukturyzacyjne

Grupa CCC rozważa zawiązanie w II kwartale rezerw na wydatki restrukturyzacyjne - podała spółka w raporcie kwartalnym. CCC szacuje wydatki na 150-160 mln zł w okresie nie dłuższym niż dwa lata.

Jak podała spółka, w związku z pandemią COVID-19, będzie realizować szybszą restrukturyzację wybranych obszarów działalności, co może wiązać się także z szybszą realizacją wydatków z tym związanych, zaplanowanych i ujętych już w strategii spółki GO.22.

Spółka obecnie szacuje dalsze wydatki gotówkowe związane z: finalizacją obecności na rynku niemieckim, w tym dokończeniem zamknięć sklepów pod marką CCC; restrukturyzacją obecności na rynku szwajcarskim, w tym pokryciem dalszych strat w 2020; działaniami dot. zamknięć sklepów w Austrii, Szwajcarii, Polsce i innych krajach CEE oraz ew. sporów z wynajmującymi; zamknięciem aktywności związanej ze sponsoringiem sportowym, kontraktowanym na lata 2020-2021; jednorazowymi kosztami związanymi z refinansowaniem grupy CCC.

CCC zakłada te wydatki na poziomie 150-160 mln zł, do wydatkowania w okresie nie dłuższym niż dwa lata.

"Spółka rozważa zawiązanie rezerwy już w Q2 2020, na wszystkie wskazane wyżej wydatki restrukturyzacyjne (w zdecydowanej większości uwzględnione w GO.22, ale z uwagi na COVID-19 i podjęte działania potencjalnie ujęte wcześniej). Ponadto, możliwe w tym okresie są również odnośne przeszacowania i rezerwy o charakterze czysto księgowym (niegotówkowym)" - napisano w raporcie.(PAP Biznes)

Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (13)

dodaj komentarz
dolar36
heh tak promowany trup przez pinokia śmiechu warte
itsofunny
CCC chyba kupuje artykuły na bankierze bo ciągle głośno jak by rope wydobywało :D
ajsa
CCC to trup. Nawet obligacji nie wykupili, ale nasz rząd jednym z pierwszych wypłacił im 21 mln.

Ile za tę kasę można było utrzymać małych firm? Ale co tam...
chojnak
Jako podatnik Najjaśniejszej, chciałbym się zapytać rządzących - dlaczego z moich (i nie tylko moich) podatków dotujecie, przede wszystkim, miejsca pracy w Chinach, Bangladeszu i innych krajach Azji?
wiktoria007
Z tym dotowaniem chińczyków to demagogia. Niemniej ogromne wsparcie dla tej firmy jest bulwersujące. W Polsce zatrudniają ok. 6 500 osób. Dostali już 23 mln, czyli ok. 3 500 zł na osobę. Dużo. Teraz PKO BP zorganizuje im kredyt na 250 mln, czyli niemal 40 000 zł na osobę. A to tylko część wsparcia (inne to np. wstrzymanie opłat za Z tym dotowaniem chińczyków to demagogia. Niemniej ogromne wsparcie dla tej firmy jest bulwersujące. W Polsce zatrudniają ok. 6 500 osób. Dostali już 23 mln, czyli ok. 3 500 zł na osobę. Dużo. Teraz PKO BP zorganizuje im kredyt na 250 mln, czyli niemal 40 000 zł na osobę. A to tylko część wsparcia (inne to np. wstrzymanie opłat za czynsze itp.)
marlon odpowiada wiktoria007
Tu chodzi o przejęcie części firmy przez skarb państwa.
ziom80
CCC walczy o przetrwanie . Ceny akcji na giełdzie ++ :-)
33karol33
wspaniały wynik, akcje w górę! :D
kimdzongtusk
Raz u nich kupiłem buty. Po tygodniu zaczęły się rozklejać. Jak poszedłem z reklamacją to mnie wysłali na drzewo bo to, że buty się rozklejały to rzekomo była moja wina. Niech teraz oni spadają na drzewo.
P.S. z jakiej paki oni dostali kasę podatników w ramach tarczy ? Czy import chińskiego badziewia jest priorytetem w Najjaśniejszej
Raz u nich kupiłem buty. Po tygodniu zaczęły się rozklejać. Jak poszedłem z reklamacją to mnie wysłali na drzewo bo to, że buty się rozklejały to rzekomo była moja wina. Niech teraz oni spadają na drzewo.
P.S. z jakiej paki oni dostali kasę podatników w ramach tarczy ? Czy import chińskiego badziewia jest priorytetem w Najjaśniejszej ? Moja osiedlowa fryzjerka za miesiąc nie będzie miała z czego żyć a prezio CCC jest na liście najbogatszych Polaków . Będzie miała na swoje fanaberie ? Kolarze czy nowa chata ?
scylla7
Ja u nich reklamowałem różne pary butów trzy razy. Za pierwszym razem nie było problemu od razu oddali kasę. W kolejnych przypadkach pierwszą reklamacje odrzucili ale drugą uwzględnili i oddali kasę. Wytrwałości życzę.

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki