Gdzie złożyć skargę na instytucję finansową?

Masz wątpliwości co do poprawności działań podmiotów finansowych? Zastanawiasz się gdzie złożyć skargę, zażalenie lub reklamację na bank, ubezpieczyciela, pośrednika finansowego? Na rynku usług finansowych działają instytucje powołane po to by bronić interesów klientów przed nieuczciwymi praktykami.

W zależności od tego, jakiej dziedziny finansów dotyczy problem, powinniśmy skierować swoje skargi do odpowiedniej instytucji oraz zastanowić się, czego oczekujemy po złożeniu wniosku o rozpatrzenie sprawy. Można skorzystać z mniej formalnych rozwiązań, takich jak postępowanie mediacyjne, arbitraż bądź postępowanie przed sądem polubownym lub skierować sprawę na drogę powództwa cywilnego przed sądem powszechnym. Coraz częściej osoby poszkodowane w identyczny sposób łączą się w grupę i wystosowują tzw. pozwy zbiorowe. Istnieją również organizacje konsumenckie, które świadczą bezpłatną pomoc prawną konsumentom, w różnorodnych dziedzinach życia.


Źródło: Opracowanie własne.


Pozew zbiorowy


Pozew zbiorowy to pozew, który może złożyć grupa poszkodowanych osób (minimum 10), wówczas gdy przedmiot sporu jest ten sam dla każdej z osób. W sferze finansów mogą to być niekorzystne zapisy w umowach kredytowych lub ubezpieczeniowych.

Procedurę złożenia pozwu zbiorowego należy rozpocząć od założenia grupy składającej się z minimum 10 osób poszkodowanych w taki sam sposób. Następnie grupa podejmuje decyzje o wstąpieniu na drogę sądową z roszczeniem w trybie pozwu zbiorowego. Grupa wybiera swojego reprezentanta, który występuje w imieniu grupy do sądu. Jeśli reprezentant nie jest adwokatem, grupa musi wynająć adwokata. Kolejnym krokiem jest złożenie pozwu do sądu okręgowego, który, przyjmując pozew, ustala krąg poszkodowanych. Grupę osób występujących z powództwem grupowym można potocznie określić mianem grupy inicjatywnej, która może się powiększyć. Sąd przyjmując pozew, zamieszcza ogłoszenia w prasie i każdy kto czuje się poszkodowany, może dołączyć do grupy.

Po ustaleniu uczestników grupy następuje normalny proces sądowy. Jeżeli proces zakończył się pozytywnym dla grupy orzeczeniem, sąd ustala wysokość odszkodowania, które dzieli się po równo na członków grupy. Od ogólnej kwoty odszkodowania należy wcześniej odliczyć koszty adwokata i inne poniesione w trakcie procesu (ekspertyzy, biegli, opłaty sądowe –).

Pozew zbiorowy to niezwykle przydatny instrument, który wyrównuje szanse przeciętnego konsumenta w walce z dużymi korporacjami i ich dobrze opłacanymi prawnikami.

Organizacje konsumenckie


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuje na sposoby rozwiązywania spraw w przypadku indywidualnych naruszeń praw konsumenta, w tym związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych lub transportu powietrznego. Dodatkowo konsumenci mogą uzyskać pomoc prawną u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub jednej z finansowanych przez budżet państwa organizacji konsumenckich - Federacji Konsumentów lub Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich.

***


Rynek oferuje wiele możliwości rozwiązywania sporów. Można pozwać instytucję finansową z powództwa cywilnego, jednak jest to długa i kosztowna procedura, która dodatkowo może być trudna do wygrania przed sądem powszechnym. Warto więc korzystać z przyjaźniejszych sposobów osiągania porozumienia - mediacji lub arbitrażu.

W współczesnym świecie, pełnym zawiłych dla przeciętnego Kowalskiego produktów i usług finansowych ważne jest, aby uświadamiać konsumentom ich prawa. Osoby poszkodowane nie powinny rezygnować z dochodzenia roszczeń. Z bankami też można wygrać.

Zuzanna Brud
Bankier.pl


Zuzanna Brud

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 2 ~dgb

Martwy artykuł. Nic nie wnosi. Do tego nie działa żaden z linków do organizacji konsumenckich.

! Odpowiedz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl