REKLAMA

GUS: rok 2015 kolejnym rokiem spadku wydobycia węgla kamiennego

2016-11-18 14:49
publikacja
2016-11-18 14:49

Wydobycie węgla kamiennego w 2015 r. w stosunku do 2008 r. obniżyło się w Polsce z 84 do 73 mln ton - wynika z piątkowego wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego.

fot. deyangeorgiev / / YAY Foto

Urząd podkreślił, że w tym czasie spadek wydobycia miał miejsce corocznie, za wyjątkiem roku 2012. Malało również zużycie węgla: w 2015 r. obniżyło się do 73 mln ton z 81 mln ton w 2008 r.

Głównym odbiorcą węgla był sektor wytwarzania energii elektrycznej z udziałem wynoszącym 51 proc. (w tym 69 proc. w zużyciu węgla energetycznego). 31 proc. zużycia przypadło na przetwórstwo przemysłowe (w tym cały węgiel kamienny koksowy), a 15 proc. na gospodarstwa domowe. Wielkość eksportu w 2015 roku przewyższyła wielkość importu o 0,9 mln ton (11 proc.).

Wydobycie węgla brunatnego wyniosło w 2015 r. 63,1 mln ton, czyli spadło o 1,2 proc. w stosunku do roku 2014 r. Węgiel brunatny jest prawie w całości zużywany na produkcję energii elektrycznej i ciepła w sąsiadujących z kopalniami elektrowniach i elektrociepłowniach.

Zużycie gazu ziemnego od 2012 roku utrzymuje się na zbliżonym poziomie, przekraczającym 600 PJ (petadżuli - dżul to jednostka pracy, energii i ciepła - PAP). W 2015 roku wyniosło ono 615,6 PJ, po niewielkim wzroście w stosunku do roku poprzedniego (0,5 proc.).

W 2015 r. 66 proc. gazu ziemnego (w tym 89 proc. gazu zaazotowanego i 62 proc. gazu wysokometanowego) zostało zużyte w sektorze przemysłu, przede wszystkim przez przemysł chemiczny, gdzie gaz ziemny jest wykorzystywany jako surowiec do produkcji, a nie do celów energetycznych.

Znaczna część gazu zaazotowanego (38 proc.) zużywana jest w procesie przemiany energetycznej w odazotowniach gazu, w wyniku której powstaje gaz ziemny wysokometanowy. Gospodarstwa domowe zużyły 22 proc. gazu ziemnego, a pozostali odbiorcy 11 proc..

Wydobycie ropy naftowej w Polsce wyniosło 0,9 mln ton w 2015 r. i pokryło 4 proc. zużycia, które wzrosło o 12 proc. w stosunku do roku poprzedniego i osiągnęło największą wielkość w prezentowanym okresie (26,1 mln ton). Ropa naftowa jest prawie w całości zużywana jako wsad w rafineriach.

Produkcja koksu i półkoksu wyniosła w 2015 r. 9,8 mln ton, co jest największą wielkością po 2008 roku. Większość (66 proc.) produkcji została skierowana na eksport, który przekracza 6 mln ton. Zużycie koksu wzrasta od 2009 roku i w 2015 roku wyniosło 3,8 mln ton.

Jeśli chodzi o produkcję i zużycie benzyn silnikowych, to w 2015 roku nastąpił wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Produkcja wyniosła 4,2 mln ton, a zużycie 3,8 mln ton, z tego 99 proc. w transporcie, a 1 proc. w przemyśle.

Wielkość produkcji olejów opałowych wyniosła w 2015 r. 4,4 mln ton i wzrosła o 2 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Większość produkcji (63 proc.) została przeznaczona na eksport; w całości był to ciężki olej opałowy. Zużycie wzrosło do poziomu 1,7 mln ton (wzrost o 17 proc.). Największy udział w zużyciu odnotowano w 2015 r. w sektorze przemysłu (69 proc.), w przypadku ciężkiego oleju opałowego było to 99 proc. Lekki olej opałowy został zużyty przez pozostałych odbiorców (50 proc.), przemysł (25 proc.), a także rolnictwo i gospodarstwa domowe (po 11 proc.).

W 2015 roku zużyliśmy 2,4 mln ton gazu ciekłego. Zapotrzebowanie w przeważającej części zostało pokryte przez import, który od 2009 roku wynosi około 2 mln ton. Produkcja stanowiła w 2015 r. 24 proc. zużycia. Najwięcej gazu ciekłego pochłonął transport - 64 proc., gospodarstwa domowe 19 proc., przemysł 12 proc., a rolnictwo i pozostali odbiorcy - po 2 proc. (PAP)

drag/ pad/

Źródło:PAP
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (4)

dodaj komentarz
~Hillela
Prawda że Polska 70-80 lat zbudowała kapitał pojechałem na śląsk to mieszkanie dostałem od razu .Co Polska może oferować przemysł klapa zakłady sprzedane podatki płacą gdzie i dziej tylko surowce się liczą .Bo jest coraz miej ,Europie mówią że zamykają bo niema co wydobywać taka prawda robią nagonki żeby za Prawda że Polska 70-80 lat zbudowała kapitał pojechałem na śląsk to mieszkanie dostałem od razu .Co Polska może oferować przemysł klapa zakłady sprzedane podatki płacą gdzie i dziej tylko surowce się liczą .Bo jest coraz miej ,Europie mówią że zamykają bo niema co wydobywać taka prawda robią nagonki żeby za grosze wykupić ot leszczy poz.
~OGIEŃ
W roku 1990 wydobycie węgla kam. było na poziomie 148 mln ton [ 30 mln mniej niż w latach 70-tych ]
~silvio_gesell
Cena wydobycia 250zł/t, cena rynkowa 850zł/t. Państwo ciągnie na węglu.
~take-the-piss-out
Im mniejsze wydobycie, tym straty mniejsze. KE łaskawie wyraziła zgodę na utopienie kolejnych miliardów na zwijanie naszego narodowego górnictwa. Dziwię się, że najnowszy sarkofag poległej w smoleńsku pary prezydenckiej nie został wykonany z naszego narodowego czarnego złota.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki