GUS: rok 2015 kolejnym rokiem spadku wydobycia węgla kamiennego

Wydobycie węgla kamiennego w 2015 r. w stosunku do 2008 r. obniżyło się w Polsce z 84 do 73 mln ton - wynika z piątkowego wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS: rok 2015 kolejnym rokiem spadku wydobycia węgla kamiennego
GUS: rok 2015 kolejnym rokiem spadku wydobycia węgla kamiennego (fot. deyangeorgiev / YAY Foto)

Urząd podkreślił, że w tym czasie spadek wydobycia miał miejsce corocznie, za wyjątkiem roku 2012. Malało również zużycie węgla: w 2015 r. obniżyło się do 73 mln ton z 81 mln ton w 2008 r.

Głównym odbiorcą węgla był sektor wytwarzania energii elektrycznej z udziałem wynoszącym 51 proc. (w tym 69 proc. w zużyciu węgla energetycznego). 31 proc. zużycia przypadło na przetwórstwo przemysłowe (w tym cały węgiel kamienny koksowy), a 15 proc. na gospodarstwa domowe. Wielkość eksportu w 2015 roku przewyższyła wielkość importu o 0,9 mln ton (11 proc.).

Wydobycie węgla brunatnego wyniosło w 2015 r. 63,1 mln ton, czyli spadło o 1,2 proc. w stosunku do roku 2014 r. Węgiel brunatny jest prawie w całości zużywany na produkcję energii elektrycznej i ciepła w sąsiadujących z kopalniami elektrowniach i elektrociepłowniach.

Zużycie gazu ziemnego od 2012 roku utrzymuje się na zbliżonym poziomie, przekraczającym 600 PJ (petadżuli - dżul to jednostka pracy, energii i ciepła - PAP). W 2015 roku wyniosło ono 615,6 PJ, po niewielkim wzroście w stosunku do roku poprzedniego (0,5 proc.).

W 2015 r. 66 proc. gazu ziemnego (w tym 89 proc. gazu zaazotowanego i 62 proc. gazu wysokometanowego) zostało zużyte w sektorze przemysłu, przede wszystkim przez przemysł chemiczny, gdzie gaz ziemny jest wykorzystywany jako surowiec do produkcji, a nie do celów energetycznych.

Znaczna część gazu zaazotowanego (38 proc.) zużywana jest w procesie przemiany energetycznej w odazotowniach gazu, w wyniku której powstaje gaz ziemny wysokometanowy. Gospodarstwa domowe zużyły 22 proc. gazu ziemnego, a pozostali odbiorcy 11 proc..

Wydobycie ropy naftowej w Polsce wyniosło 0,9 mln ton w 2015 r. i pokryło 4 proc. zużycia, które wzrosło o 12 proc. w stosunku do roku poprzedniego i osiągnęło największą wielkość w prezentowanym okresie (26,1 mln ton). Ropa naftowa jest prawie w całości zużywana jako wsad w rafineriach.

Produkcja koksu i półkoksu wyniosła w 2015 r. 9,8 mln ton, co jest największą wielkością po 2008 roku. Większość (66 proc.) produkcji została skierowana na eksport, który przekracza 6 mln ton. Zużycie koksu wzrasta od 2009 roku i w 2015 roku wyniosło 3,8 mln ton.

Jeśli chodzi o produkcję i zużycie benzyn silnikowych, to w 2015 roku nastąpił wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Produkcja wyniosła 4,2 mln ton, a zużycie 3,8 mln ton, z tego 99 proc. w transporcie, a 1 proc. w przemyśle.

Wielkość produkcji olejów opałowych wyniosła w 2015 r. 4,4 mln ton i wzrosła o 2 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Większość produkcji (63 proc.) została przeznaczona na eksport; w całości był to ciężki olej opałowy. Zużycie wzrosło do poziomu 1,7 mln ton (wzrost o 17 proc.). Największy udział w zużyciu odnotowano w 2015 r. w sektorze przemysłu (69 proc.), w przypadku ciężkiego oleju opałowego było to 99 proc. Lekki olej opałowy został zużyty przez pozostałych odbiorców (50 proc.), przemysł (25 proc.), a także rolnictwo i gospodarstwa domowe (po 11 proc.).

W 2015 roku zużyliśmy 2,4 mln ton gazu ciekłego. Zapotrzebowanie w przeważającej części zostało pokryte przez import, który od 2009 roku wynosi około 2 mln ton. Produkcja stanowiła w 2015 r. 24 proc. zużycia. Najwięcej gazu ciekłego pochłonął transport - 64 proc., gospodarstwa domowe 19 proc., przemysł 12 proc., a rolnictwo i pozostali odbiorcy - po 2 proc. (PAP)

drag/ pad/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Hillela

Prawda że Polska 70-80 lat zbudowała kapitał pojechałem na śląsk to mieszkanie dostałem od razu .Co Polska może oferować przemysł klapa zakłady sprzedane podatki płacą gdzie i dziej tylko surowce się liczą .Bo jest coraz miej ,Europie mówią że zamykają bo niema co wydobywać taka prawda robią nagonki żeby za grosze wykupić ot leszczy poz.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~OGIEŃ

W roku 1990 wydobycie węgla kam. było na poziomie 148 mln ton [ 30 mln mniej niż w latach 70-tych ]

! Odpowiedz
1 1 ~silvio_gesell

Cena wydobycia 250zł/t, cena rynkowa 850zł/t. Państwo ciągnie na węglu.

! Odpowiedz
1 13 ~take-the-piss-out

Im mniejsze wydobycie, tym straty mniejsze. KE łaskawie wyraziła zgodę na utopienie kolejnych miliardów na zwijanie naszego narodowego górnictwa. Dziwię się, że najnowszy sarkofag poległej w smoleńsku pary prezydenckiej nie został wykonany z naszego narodowego czarnego złota.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,4% I 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% I 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 282,8 zł I 2020
Produkcja przemysłowa rdr 3,8% XII 2019

Znajdź profil