REKLAMA

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: wyniki finansowe

2021-05-28 17:44
publikacja
2021-05-28 17:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Immobile_03_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKI_Jedn_Spr_Zarz_1Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody operacyjne 3 017 2 879 662 660
II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 262) (568) (277) (130)
III. Zysk (strata) netto (1 202) (385) (264) (88)
IV. Zysk na akcję (PLN) (0,02) (0,01) (0,00) (0,00)
V. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) (0,02) (0,01) (0,00) (0,00)
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (422) (5 923) (93) (1 358)
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 635) (5 163) (798) (1 184)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 4 127 12 975 906 2 975
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 70 1 889 15 433
X. Aktywa 274 092 260 265 60 210 57 172
XI. Zobowiązania długoterminowe 45 792 66 662 10 059 14 644
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 70 560 33 773 15 500 7 419
XIII. Kapitał własny 157 740 159 830 34 651 35 110
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Immobile 03_2021.pdfSprawozdanie Immobile 03_2021.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe GK IMMOBILE S.A. za 1Q2021
GKI Jedn Spr Zarz 1Q2021.pdfGKI Jedn Spr Zarz 1Q2021.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu GK IMMOBILE S.A. za 1Q2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2021-05-28 Piotr Fortuna Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki