GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki MOMO SA oraz zawieszenia obrotu tymi akcjami na rynku NewConnect

Uchwała Nr 963/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki MOMO S.A. oraz zawieszenia obrotu tymi akcjami na rynku NewConnect

§ 1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 9 ust. 7 i 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zmienić system notowań akcjami spółki MOMO S.A. ("Spółka"), oznaczonymi kodem "PLMOMO000016" - na system notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego, z zastrzeżeniem postanowień § 2.

§ 2

1. Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami Spółki, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect - do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu spełnienia przez Spółkę poniższych wymogów:

1) przekazania do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, następujących raportów okresowych:

a) raportu kwartalnego za III kwartał roku 2017,

b) raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2017

- spełniających wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

2) powołania osób uprawnionych do prowadzenia spraw i reprezentowania Spółki oraz osób uprawnionych do wykonywania nadzoru nad działalnością Spółki, stosownie do wymogów wynikających z właściwych przepisów prawa oraz postanowień statutu Spółki;

3) przekazania do publicznej wiadomości przez Spółkę, w trybie

i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu bieżącego/raportów bieżących, o powołaniu osób, o których mowa

w pkt 2), zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

4) przekazania Giełdzie kopii odpisu z rejestru przedsiębiorców potwierdzającego ujawnienie w rejestrze osób, o których mowa

w pkt 2).

2. W okresie zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na te akcje mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

§ 3

W przypadku ziszczenia się przesłanek formalnych umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki MOMO S.A. na rynku NewConnect,

oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących

w alternatywnym systemie lub wykonywania obowiązków informacyjnych przez tę spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę

do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego

na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 138/2018 Zarządu Giełdy z dnia 16 lutego 2018 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 września 2018 r.

kom amp/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
WIG 0,56% 60 274,56
2019-02-22 17:05:00
WIG20 0,68% 2 355,77
2019-02-22 17:15:00
WIG30 0,59% 2 697,30
2019-02-22 17:15:00
MWIG40 0,38% 4 141,71
2019-02-22 17:15:00
DAX 0,30% 11 457,70
2019-02-22 17:35:00
NASDAQ 0,91% 7 527,54
2019-02-22 22:02:00
SP500 0,64% 2 792,67
2019-02-22 21:59:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl