REKLAMA

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki GENOMED S.A.

2017-05-23 18:46
publikacja
2017-05-23 18:46

Uchwała Nr 507/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2 spółki GENOMED S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 26 maja 2017 r. jako dzień pierwszego notowania

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 35.916 (trzydziestu pięciu tysięcy dziewięciuset szesnastu) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 spółki GENOMED S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 26 maja 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLGNOMD00024";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GENOMED" i oznaczeniem "GEN".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki