REKLAMA

GPW: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego GPW za 2022 r. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy GPW za 2022 r.

2023-02-23 16:37
publikacja
2023-02-23 16:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-23
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego GPW za 2022 r. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy GPW za 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2022 z 15 grudnia 2022 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego GPW za 2022 r. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy GPW za 2022 r., z 16 marca 2023 roku na 12 kwietnia 2023 roku.
Jednocześnie Spółka informuje, że z wyprzedzeniem przekaże wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za IV kwartał 2022 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Change of the publication date of the Annual report for 2022 and
Consolidated annual report for 2022


Current Report No 1/2023


Date: 23 February 2023


Topic: Change of the publication date of the Annual report for 2022 and
Consolidated annual report for 2022


Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Public Offering – current and
periodic information


Content:


With regard to the current report No. 29/2022 of 15 December 2022, the
Management Board of Warsaw Stock Exchange (“Exchange”), hereby informs
about its decision to change the publication date of the Annual report
for 2022 and Consolidated annual report for 2022, from 16 March 2023 to
12 April 2023.At the same time, the Company informs that it will
provide in advance preliminary estimated consolidated financial data for
the fourth quarter of 2022.Legal basis: § 80 (2) of the
Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 regarding
current and periodic information provided by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent information required by the
laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-23 Marek Dietl Prezes Zarządu
2023-02-23 Izabela Olszewska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki