REKLAMA
BADANIE

GETIN: Informacja o aktualizacji wartości inwestycji

2022-11-03 15:41
publikacja
2022-11-03 15:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-03
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Informacja o aktualizacji wartości inwestycji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Getin Holding S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2022 z dnia 18 maja 2022 r., nr 21/2022 z dnia 03 sierpnia 2022 r. oraz nr 22/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. informuje, że zlecił niezależnemu ekspertowi przeprowadzenie aktualizacji testu na utratę wartości posiadanych inwestycji w spółki zależne od Emitenta - Idea Bank S.A. z siedzibą we Lwowie, Ukraina oraz New Finance Service Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie, Ukraina.

Wycena została sporządzona zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny (PKZW) - Krajowym Standardem Wyceny Specjalistycznej (KSWS). W wyniku przeprowadzonego testu wartość inwestycji na dzień 30 września 2022 r. uległa zmniejszeniu z poziomu 15.610 tys. PLN do poziomu 7.053 tys. PLN.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-03 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2022-11-03 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki