3,7500 zł
-17,04% -0,7700 zł
GetBack SA (GBK)

Zwołanie ZWZ GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 27 sierpnia 2018 r

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
2018_07_31_GetBack_-_ZWZ_-_Ogloszenie_o_zwolaniu.DOCX.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_07_31_GetBack_-_ZWZ_-_Instrukcje_od_akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_07_31_GetBack_-_ZWZ_-_PoA_od_akcjonariusza.DOCX.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_07_31_GetBack_-_ZWZ_-_umieszczenie_okreslonych_spraw.DOCX.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_07_31_GetBack_-_ZWZ_Zawiadomienie_PoA.DOCX.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_07_31_GetBack_Zgloszenie_projektu_uchwal.DOCX.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_07_31_Projekty_uchwal_ZWZ_GB_za_2017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 104 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-31
Skrócona nazwa emitenta
GETBACK S.A.
Temat
Zwołanie ZWZ GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 27 sierpnia 2018 r
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 („Spółka”).

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad
Spółka działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 sierpnia 2018 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) przyjmuje następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie:
a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017,
b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
d. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017.
6) Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.
10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej.
11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
13) Zamknięcie Zgromadzenia.


W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.
Szczegółowe informacje dotyczące ZWZ dostępne są w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27.08.2018 r.”.
Załączniki
Plik Opis
2018_07_31_GetBack - ZWZ - Ogłoszenie o zwołaniu.DOCX.pdf2018_07_31_GetBack - ZWZ - Ogłoszenie o zwołaniu.DOCX.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2018_07_31_GetBack - ZWZ - Instrukcje od akcjonariusza.pdf2018_07_31_GetBack - ZWZ - Instrukcje od akcjonariusza.pdf Instrukcje dla akcjonariusza
2018_07_31_GetBack - ZWZ - PoA od akcjonariusza.DOCX.pdf2018_07_31_GetBack - ZWZ - PoA od akcjonariusza.DOCX.pdf Pełnomocnictwo
2018_07_31_GetBack - ZWZ - umieszczenie określonych spraw.DOCX.pdf2018_07_31_GetBack - ZWZ - umieszczenie określonych spraw.DOCX.pdf WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
2018_07_31_GetBack - ZWZ Zawiadomienie PoA.DOCX.pdf2018_07_31_GetBack - ZWZ Zawiadomienie PoA.DOCX.pdf ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ (DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ)
2018_07_31_GetBack_Zgloszenie projektu uchwal.DOCX.pdf2018_07_31_GetBack_Zgloszenie projektu uchwal.DOCX.pdf WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
2018_07_31_Projekty uchwał ZWZ GB za 2017.pdf2018_07_31_Projekty uchwał ZWZ GB za 2017.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-31 Przemysław Dąbrowski Prezes Zarządu
2018-07-31 Paulina Pietkiewicz Członek RN oddelegowany do zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.