REKLAMA

GETBACK S.A.: Wartość portfeli wierzytelności GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 30 czerwca 2018 r.

2018-07-18 19:06
publikacja
2018-07-18 19:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 96 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-18
Skrócona nazwa emitenta
GETBACK S.A.
Temat
Wartość portfeli wierzytelności GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 30 czerwca 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji ("Emitent") w uzupełnieniu do raportu bieżącego 64/2018 z dnia 10 maja 2018 r. i raportu bieżącego 69/2018 z dnia 17 maja 2018 r. informuje że z przeprowadzonych przez Emitenta analiz wynika to, że łączna skonsolidowana wartość krajowych portfeli wierzytelności Grupy Kapitałowej Emitenta, w oparciu o robocze wyceny przygotowane na potrzeby wyceny certyfikatów funduszy własnych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 1,27 mld PLN wobec 1,66 mld PLN ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2017 r. W toku roboczych wycen określono także i przyjęto na ich potrzeby, iż ERC tj. niezdyskontowana suma oczekiwanych przyszłych spłat z własnych krajowych portfeli wierzytelności Grupy Kapitałowej Emitenta wynosi 2,16 mld zł wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Zmiana wartości portfeli w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., oprócz realizacji portfela, wynika głównie z uwzględnienia zmian regulacyjnych dotyczących przedawnienia, weryfikacji wartości portfeli prezentowanych uprzednio w cenie nabycia oraz wydłużenia horyzontu czasowego odzyskania przez GetBack S.A. w restrukturyzacji pełnej sprawności operacyjnej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-18 Przemysław Dąbrowski Prezes Zarządu
2018-07-18 Magdalena Nawłoka Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki