REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

GAMIVO S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

2023-03-21 08:26
publikacja
2023-03-21 08:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-21
Skrócona nazwa emitenta
GAMIVO S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (Emitent, Spółka) ze względu na istotność informacji dla akcjonariuszy informuje, iż w dniu 21 marca 2023 r. przekazał Radzie Nadzorczej rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022 w wysokości 16.302.017,68 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta dwa tysiące siedemnaście złotych 68/100) oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

Zarząd Spółki wnioskuje, aby część zysku netto Spółki za rok 2022 w kwocie 10.500.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 10,42 zł (słownie: dziesięć złotych 42/100) na 1 akcję Spółki.
Z kolei kwotę w wysokości 672.823,82 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy złote 82/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. Natomiast pozostałą kwotę w wysokości 5.129.193,86 zł (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 86/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponuje ustalić 5 maja 2023 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić 19 maja 2023 roku.

Zarząd ma nadzieję na pozytywną rekomendację Rady Nadzorczej co do zgłoszonej przez siebie propozycji. Taka rekomendacja zostanie również przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które podejmie ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku, wysokości i wypłaty dywidendy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-21 Mateusz Śmieżewski Prezes Zarządu
2023-03-21 Tomasz Lewandowski Członek Zarządu
2023-03-21 Bartłomiej Skarbiński Członek Zarządu
2023-03-21 Marek Sutryk Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki