FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej: Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

2018-01-04 11:39
publikacja
2018-01-04 11:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-04
Skrócona nazwa emitenta
FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej
Temat
Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk Masy Upadłości FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że powziął informacje, iż w dniu 8 grudnia 2017 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa Marek Graliński postanowił o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (sygn. akt Km 7264/13) wszczętego z wniosku wierzyciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej: Bank) w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 27 czerwca 2013 roku (sygn. akt 06/2013/IRM) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 28 listopada 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 10 lipca 2013 roku (sygn. akt VI GCo 529/13).

Komornik Sądowy postanowił stwierdzić, że postępowanie egzekucyjne w niniejszej sprawie umorzyło się z mocy samego prawa na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz postanowił zwrócić Bankowi tytuł wykonawczy ze sprawy egzekucyjnej prowadzonej pod sygnaturą akt Km 7264/13.

Przedmiotowe postępowanie jest następstwem wypowiedzenia przez Bank umowy o limit wierzytelności, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-04 Dorota Kowalewska Syndyk Masy Upadłości
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki