REKLAMA

FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Aktualizacja harmonogramu działań w ramach programu POIR: Inteligentny Rozwój- Go To Brand

2021-10-12 19:09
publikacja
2021-10-12 19:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-12
Skrócona nazwa emitenta
FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
Temat
Aktualizacja harmonogramu działań w ramach programu POIR: Inteligentny Rozwój- Go To Brand
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 91/2020 z dnia 2 lipca 2020 r., Zarząd spółki Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 12 października 2021 roku powziął informację o pozytywnym rozpatrzeniu przez PARP wniosku Emitenta dotyczącego aktualizacji harmonogramu działań realizowanych w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (dalej jako: Projekt).

Celem Projektu jest promocja przedmiotu eksportu na rynkach zagranicznych, w tym na rynkach poza unijnych. Przedmiotem Projektu są gry "Sparkle 4 Tales" oraz "Panzer Dragoon: Remake". W pierwotnej wersji harmonogramu Projekt miał być realizowany od marca 2020 r. do października 2021 r., jednak z uwagi na pandemię Covid-19 odwołano liczne międzynarodowa targi IT/ICT. W związku z czym Emitent podjął decyzję o złożeniu wniosku o wydłużenie czasu realizacji Projektu. Nowy, zaakceptowany przez PARP harmonogram, zakłada, iż Projekt będzie realizowany do końca października 2023 r.

Zmiana harmonogramu nie ma wpływu na wysokość otrzymanego dofinansowania (tj. 283 tys. zł) oraz wysokość kosztów kwalifikowanych.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-12 Zbigniew Dębicki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki