REKLAMA
ZAGŁOSUJ

FEMTECH: Zarejestrowanie zmian statutu

2021-11-15 17:43
publikacja
2021-11-15 17:43
Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 49/2021 informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15.11.2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w rejestrze przedsiębiorców odnoszących się do zmiany Statutu Emitenta. W związku z wydanym postanowieniem, nastąpiła także zmiana wysokości zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców kapitału zakładowego Emitenta, który został zwiększony z kwoty 7.418.350,00 zł na kwotę 8.132.636,00 zł oraz ilości akcji z 14.836.700 na 16.265.272. Sąd dokonał także zmiany zarejestrowanego kapitału docelowego z kwoty 420.000,00 zł na kwotę 5.500.000,00 zł.

Zmiana Statutu obejmuje zmianę treści § 6, który treść w poprzednim brzmieniu była następująca: „§6 - Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.418.350,00 zł (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.”

Zgodnie z wydanym postanowieniem nowe brzmienie treść § 6 Statutu jest nastepujące: „§6 - Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.132.636,00 zł (osiem milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na:
a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.
d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.

Emitent przesyła również w załączeniu tekst jednolity Statut.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20211115_174300_0000137596_0000136210.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki