Umowa kredytowa

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-17
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Umowa kredytowa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17 grudnia 2019 roku została zawarta umowa o kredyt obrotowy konsorcjalny pomiędzy Orzesko- Knurowskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie Oddział w Zabrzu działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Tychach a Spółką. Zgodnie z umową Banki udzielają Spółce kredytu obrotowego z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł. został udzielony na okres od 17.12.2019 r. do 15.12.2022r. Kredyt oprocentowany jest według zmienno-stałej stopy procentowej, oparty o stawkę WIBOR 3 M + marża Banku 2,60 p.p. Oprocentowanie kredytu w dniu podpisania umowy kredytowej wynosi 4,32 % w stosunku rocznym. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowią:
1) dwa weksle własne in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracjami wekslowymi – wystawione po jednym na rzecz każdego w banków uczestniczących w konsorcjum;
2) dwa oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc, każde do kwoty 3.000.000,00 zł - po jednym oświadczeniu na rzecz każdego z banków uczestniczących w konsorcjum;
3) dwa pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Kredytobiorcy w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie- po jednym pełnomocnictwie dla każdego z banków uczestniczących w konsorcjum;
4) dwa poręczenia wekslowe spółki KARBON 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, każde do kwoty 500.000,00 zł - po jednym dla każdego z banków uczestniczących w konsorcjum;
5) dwa wekslowe notarialne oświadczenia Poręczyciela o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc, każde do kwoty 500.000,00 zł - po jednym na dla każdego z banków uczestniczących w konsorcjum;
6) zastaw rejestrowy do kwoty 6.000.000,00 zł, zabezpieczający wierzytelności Banków uczestniczących w konsorcjum, ustanowiony na rzecz Administratora zastawu tj. Orzesko – Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie, na środkach trwałych stanowiących własność Kredytobiorcy;
7) przewłaszczenie w.w w pkt. 6 środków trwałych do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego, ustanowione na rzecz Banków uczestniczących w konsorcjum;
8) zastaw rejestrowy do kwoty 6.000.000,00 zł, zabezpieczający wierzytelności Banków uczestniczących w konsorcjum, ustanowiony na rzecz Administratora zastawu tj. Orzesko – Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie, na środkach trwałych stanowiących własność Kredytobiorcy;
9) przewłaszczenie w.w w pkt. 8 środków trwałych do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego, ustanowione na rzecz Banków uczestniczących w konsorcjum;
10) zastaw rejestrowy do kwoty 1.317.000,00 zł, zabezpieczający wierzytelności Banków uczestniczących w konsorcjum, ustanowiony na rzecz Administratora zastawu tj. Orzesko – Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie, maszynie stanowiącej własność Kredytobiorcy;
11) przewłaszczenie w.w w pkt. 10 środka trwałego do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego, ustanowione na rzecz Banków uczestniczących w konsorcjum;
12) cesje praw z polis ubezpieczeniowych, obejmujących ochroną ubezpieczeniową przedmioty zastawu / przewłaszczenia, ustanowione na rzecz Banków uczestniczących w konsorcjum – proporcjonalnie do udziałów kwotowych.
Pomiędzy ww. bankami a emitentem nie ma powiązań formalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-17 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2019-12-17 Wiesław Piecuch Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.