REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

FAMUR S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2023-01-09 16:31
publikacja
2023-01-09 16:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
FAMUR_-_powyzej_5%-sig-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-09
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent", "Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym, (dalej „Allianz OFE”) oraz Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, (dalej "Allianz DFE") zawiadomienie datowane na dzień 5 stycznia 2023 r., skierowane do Emitenta na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), informujące iż w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.; „Ustawa o Funduszach Emerytalnych”) oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w dniu 30.12.2022r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Drugi Allianz OFE), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów
spółki FAMUR S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 5%.

Przed połączeniem:
Łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 0 akcji, stanowiące 0,00% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 0 głosów z akcji stanowiących 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.
Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 55.513.805 akcji, stanowiących 9,66% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 55.513.805 głosów z akcji stanowiących 9,66% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Po połączeniu:
Łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE osiągnął poziom 55.513.805 akcji, stanowiących 9,66% udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 55.513.805 głosów z akcji stanowiących 9,66% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE informuje, że:
• nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
• nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy o funduszach emerytalnych
• nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o funduszach emerytalnych.
Załączniki
Plik Opis
FAMUR - powyżej 5%-sig-sig.pdfFAMUR - powyżej 5%-sig-sig.pdf Zawiadomienie Allianz

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-09 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2023-01-09 Dawid Gruszczyk Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki