REKLAMA

ENERGA S.A.: Wpłacenie przez powodów kaucji na zabezpieczenie roszczeń Energi SA zgodnie z postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA

2021-05-05 17:35
publikacja
2021-05-05 17:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Wpłacenie przez powodów kaucji na zabezpieczenie roszczeń Energi SA zgodnie z postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Zarząd Energa SA („Spółka”) informuje, że powziął informację o wpłaceniu przez powodów kaucji w kwocie 1.360.326,23 zł na zabezpieczenie roszczeń Spółki powstałych w wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu. Kaucja została wpłacona na rachunek Sądu Okręgowego w Gdańsku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 12/2021


Date: 5 May 2021


Subject: Payment by the plaintiffs of a security deposit to secure
Energa SA's claims in accordance with the decision on granting security
for the claim for invalidity or revocation of a resolution of the
Extraordinary General Meeting of Energa SA


Legal basis: Art. 56 section 1 point 2 of the Act on Offerings - current
and periodic information


With reference to current report No. 82/2020 of 16 December 2020 and the
current report No. 7/2021 of 14 April 2021, the Management Board of
Energa SA ("Company") informs that it received information on the
payment of a security deposit by the plaintiffs in the amount of PLN
1,360,326.23 to secure the Company's claims arising in the performance
of the security decision. The security deposit was paid to the account
of the District Court in Gdańsk.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
2021-05-05 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki