REKLAMA

ENAP: Zawarcie umowy

2023-08-21 14:48
publikacja
2023-08-21 14:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-21
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Zawarcie umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 21 sierpnia 2023 r. została obustronnie podpisana umowa z Rafinerią Gdańską Sp. z o.o. w przedmiocie wykonywania w latach 2023-2026 prac związanych z przeglądami oraz remontami infrastruktury elektroenergetycznej Rafinerii Gdańskiej w Gdańsku według zleceń Zamawiającego (umowa ramowa). Łączne maksymalne niegwarantowane wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 4.500.000,00 zł netto w całym okresie obowiązywania umowy, przy czym rzeczywiste wynagrodzenie wynikać będzie z udzielonych w okresie obowiązywania Umowy zleceń i cen ustalonych każdorazowo ryczałtowo lub w oparciu o kosztorysy. Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy (urządzenia, część robót) lub 60 miesięcy (roboty antykorozyjne i materiał) od daty odbioru robót. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości Umowy według stanu na dzień powstania obowiązku zapłaty kary.

Tym samym, łączna wartość umów podpisanych przez Spółkę z ww. podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła 50% kapitałów własnych emitenta, spośród których ww. Umowa ramowa jest umową o największej wartości, przy czym wartości niegwarantowanej.

Pozostałe warunki ww. Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania umów tego rodzaju. Jako kryterium istotności informacji Spółka przyjmuje wartość Umów powyżej 30% wartości kapitałów własnych emitenta (dla 1 umowy) lub powyżej 50% wartości kapitałów własnych emitenta dla łącznie 2 lub więcej umów zawartych z jednym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-21 TOMASZ MICHALIK PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki