REKLAMA

ELZAB: wyniki finansowe

2020-05-15 17:28
publikacja
2020-05-15 17:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_finansowe_Grupy_ELZAB_1Q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_finansowe_ELZAB_1Q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja_dodatkowa_do_sprawozdania_GRUPY_ELZAB_1Q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB 1 kwartał 2020 1 kwartał 2019 1 kwartał 2020 1 kwartał 2019
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 468 21 870 7 840 5 089
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 308 -2 385 525 -555
IV. Zysk (strata) brutto 2 421 -3 896 551 -907
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 925 -3 967 438 -923
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 701 566 2 131 132
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 420 -1 334 -312 -310
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 428 -424 -1 192 -99
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 2 853 -1 192 627 -277
X. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,35 -0,38 0,08 -0,09
XI. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z wyłączeniem akcji własnych(w zł / EUR) 0,36 -0,39 0,08 -0,09
XII. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB 31.03.2020 31.12.2019 31.09.2020 31.12.2019
XIII. Aktywa razem 194 151 195 622 42 649 45 937
XIV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 22 325 20 829 4 904 4 891
XV. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 87 852 92 269 19 298 21 667
XVI. Kapitał własny 83 974 82 524 18 446 19 379
XVII. Kapitał zakładowy 22 143 22 143 4 864 5 200
XVIII. Ogólna liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
XIX. Liczba akcji skorygowana o akcje własne 15 731 388 15 731 388 15 731 388 15 731 388
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,20 5,11 1,14 1,20
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję z wyłączeniem akcji własnych (w zł / EUR) 5,34 5,25 1,17 1,23
XXII. WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB 1 kwartał 2020 1 kwartał 2019 1 kwartał 2020 1 kwartał 2019
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 484 21 712 7 844 5 052
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 547 -1 954 579 -455
XXV. Zysk (strata) brutto 3 284 -2 605 747 -606
XXVI. Zysk (strata) netto 2 656 -2 829 604 -658
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 544 557 2 096 129
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 419 -1 334 -312 -310
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 292 -413 -1 162 -96
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem 2 833 -1 190 622 -277
XXXI. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,58 -0,23 0,13 -0,05
XXXII. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) z wyłączeniem akcji własnych 0,60 -0,24 0,14 -0,05
XXXIII. WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB 31.03.2020 31.12.2019 31.09.2020 31.12.2019
XXXIV. Aktywa razem 208 752 209 163 45 856 49 117
XXXV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 21 520 20 082 4 727 4 716
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 87 584 92 089 19 240 21 625
XXXVII. Kapitał własny 99 648 96 992 21 890 22 776
XXXVIII. Kapitał zakładowy 22 143 22 143 4 864 5 200
XXXIX. Ogólna liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
XL. Liczba akcji skorygowana o akcje własne 15 731 388 15 731 388 15 731 388 15 731 388
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,18 6,01 1,36 1,41
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) z wyłączeniem akcji własnych 6,33 6,17 1,39 1,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
sprawozdanie finansowe Grupy ELZAB 1Q2020.pdfsprawozdanie finansowe Grupy ELZAB 1Q2020.pdf skonoslidowane sprawozdanie finansowe Grupa ELZAB
sprawozdanie finansowe ELZAB 1Q2020.pdfsprawozdanie finansowe ELZAB 1Q2020.pdf sprawozdanie finansowe ELZAB
informacja dodatkowa do sprawozdania GRUPY ELZAB 1Q2020.pdfinformacja dodatkowa do sprawozdania GRUPY ELZAB 1Q2020.pdf informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania za IQ2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
2020-05-15 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki