REKLAMA
WAŻNE

ELEMENTAL HOLDING S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding SA z dnia 27 sierpnia 2020 roku – uchwały podjęte, uchwały niepodjęte, projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy, informacje o odstąpieniu od głosowania

2020-08-27 20:26
publikacja
2020-08-27 20:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_przez_ZWZ_Elemental_Holding_S.A._w_dniu_27_sierpnia_2020_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_niepodjetych_przez_ZWZ_Elemental_Holding_S.A._w_dniu_27_sierpnia_2020_roku_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-27
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding SA z dnia 27 sierpnia 2020 roku – uchwały podjęte, uchwały niepodjęte, projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy, informacje o odstąpieniu od głosowania
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Emitent" lub „Spółka”), na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 623 z późn. zm.) (dalej jako: „ustawa o ofercie”) w związku z §19 ust. 1 pkt 4), 6), 7), 8), 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), w załączeniu przekazuje:
• treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: „ZWZ”) w dniu 27 sierpnia 2020 roku,
• treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez ZWZ w dniu 27 sierpnia 2020 roku,
Jednocześnie Emitent informuje, że:
• ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punków planowanego porządku obrad,
• nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu podczas obrad ZWZ wobec którejkolwiek z podjętych uchwał.

Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ akcjonariusz EFF B.V. z siedzibą w Maastricht zgłosił projekty uchwał do punktu 7 lit. i, pkt. 9, pkt. 11 oraz pkt. 12 porządku obrad ZWZ. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały numer 20, 22, 23 oraz 24 w kształcie zgłoszonym przez akcjonariusza EFF B.V.. Treść uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza znajduje się w załączniku zawierającym treść uchwał podjętych przez ZWZ i są one oznaczone numerami 20, 22, 23 oraz 24.

Podstawa prawna:
1) art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 623 z późn. zm.)
2) §19 ust. 1 pkt 4), 6), 7), 8), 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjete przez ZWZ Elemental Holding S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 roku.pdfUchwały podjete przez ZWZ Elemental Holding S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 roku.pdf treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Projekty uchwał niepodjętych przez ZWZ Elemental Holding S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 roku .pdfProjekty uchwał niepodjętych przez ZWZ Elemental Holding S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 roku .pdf treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-27 Paweł Jarski Prezes Zarządu
2020-08-27 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki