REKLAMA

ELEMENTAL HOLDING S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

2021-01-29 16:57
publikacja
2021-01-29 16:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-29
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Elemental Holding SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: "Emitent" lub „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 rok zostanie opublikowany w dniu 29 kwietnia 2020 roku;
2. Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2021 zostanie opublikowany w dniu 28 maja 2021 roku;
3. Skrócony skonsolidowany raport za I półrocze 2021 zostanie opublikowany w dniu 29 września 2021 roku;
4. Skrócony skonsolidowany raport za III kwartał 2021 zostanie opublikowany w dniu 29 listopada 2021 roku;

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, że:
• Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędące państwem członkowskim (Dz.U.2018.757) (dalej: „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, gdyż skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały jednostkowe informacje finansowe Spółki;
• Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku i II kwartał 2021 roku.
Wszelkie ewentualne zmiany w powyższym zakresie będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 623 z późn. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-29 Paweł Jarski Prezes Zarządu
2021-01-29 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki