REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 23.06.2022 r.

2022-06-23 14:16
publikacja
2022-06-23 14:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 23.06.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A., które odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 r.

1. Pan Krzysztof Folta: 1.504.364 akcji/głosów (27,42% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 15,07% udziału w ogólnej liczbie głosów);

2. Pan Krzysztof Wieczorkowski: 1.319.534 akcji/głosów (24,05% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,22% udziału w ogólnej liczbie głosów);

3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander: 979.236 akcji/głosów (17,85% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 9,81% udziału w ogólnej liczbie głosów);

4. Pan Mirosław Nowakowski: 607.000 akcji/głosów (11,06% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 6,08% udziału w ogólnej liczbie głosów);

5. Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 584.000 akcji/głosów (10,64% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 5,85% udziału w ogólnej liczbie głosów);

6. Pan Jan Walulik: 410.000 akcji/głosów (7,47% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 4,11% udziału w ogólnej liczbie głosów).

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 5.486.984 akcji, uprawniające do 5.486.984 głosów, co stanowiło 54,96% udziału w kapitale zakładowym ELEKTROTIM S.A. wynoszącym 9.983.009,00 zł.

Jedna akcja ELEKTROTIM S.A. uprawnia do oddania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-23 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2022-06-23 Artur Więznowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki