REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Powołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

2022-06-23 14:14
publikacja
2022-06-23 14:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorysy_Czlonkow_RN_powolanych_na_WZA_23-06-2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Powołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na podstawie § 10 w związku z § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROTIM S.A. powołało w dniu 23 czerwca 2022 roku następujące osoby do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki:
1. Marek Gabryjelski – Członek Rady Nadzorczej,
2. Lesław Kula – Członek Rady Nadzorczej.

W załączeniu Spółka przedstawia szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. (opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska oraz informację o długości kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej).
Załączniki
Plik Opis
Życiorysy Członków RN powołanych na WZA 23-06-2022.pdfŻyciorysy Członków RN powołanych na WZA 23-06-2022.pdf Życiorysy dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołanych przez WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 23.06.2022r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-23 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2022-06-23 Artur Więznowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki