REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy przez ELEKTROTIM S.A. z E&W Sp. z o.o. ZOL Sp. k. (przyłącze do farmy wiatrowej)

2021-05-06 13:41
publikacja
2021-05-06 13:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy przez ELEKTROTIM S.A. z E&W Sp. z o.o. ZOL Sp. k. (przyłącze do farmy wiatrowej)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 06.05.2021 r. zawarła z E&W spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZOL spółka komandytowa z siedzibą w Dąbrowie (dalej: Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest kompleksowa realizacja inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj, polegająca na wybudowaniu oraz przekazaniu do eksploatacji GPO Żółkiewka oraz linii kablowej 110kV relacji GPZ - GPO wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączeniem do sieci Operatora Systemu (dalej: umowa).

Z uwagi na konieczność koordynacji z zakresami robót innych wykonawców Farmy Wiatrowej Żółkiewka, nieprzekraczalny termin na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Głównego Punktu Odbioru to 30.03.2022 r., a termin wykonania robót (tj. odbioru zasadniczej części przedmiotu umowy) to 30.04.2022 r.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 8.475.000,00 zł netto.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy.

Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Przez zawarcie umowy Spółka potwierdza swój udział w procesie transformacji energetycznej sektora wytwarzania, która obecnie ma miejsce w Polsce, poprzez oferowanie i realizowanie projektów budowy infrastruktury budowlanej i elektroenergetycznej GPO/GPZ, linii kablowych i napowietrznych SN i 110 kV dla obiektów z sektora OZE.

ELEKTROTIM S.A. podaje fakt zawarcia ww. umowy do publicznej wiadomości z uwagi na to, że taka realizacja buduje referencje i kompetencje oraz ma duże znaczenie dla aktualnego portfela zamówień i przychodów Spółki w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2021-05-06 Dariusz Połetek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki