0,0300 zł
0,00% 0,0000 zł
Europejski Fundusz Hipoteczny SA (EFH)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
EFH_Jednostkowe_-_SF_za_2Q2015_Polroczne_jednostkowe_SF_EFH_2Q_2015.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Zarzadu_EFH_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Syndyka_Masy_Upadlosci_EFH.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_EFH_za_IIQ2015.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_niezaleznego_bieglego_rewidenta_EFH_2Q_2015.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-08-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Miedzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Ustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2015-08-31
EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EFH Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 107
(ulica) (numer)
(0 22) 651 63 34 (0 22) 842 27 91
(telefon) (fax)
efh@efh.com.pl www.efh.com.pl
(e-mail) (www)
5221001153 010721536
(NIP) (REGON)
PKF Consult sp. z o.o.ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
I. Przychody ze sprzedaży 8 154 2 37
II. (Strata)/ Zysk na działalności operacyjnej (2 565) (1 050) (620) (251)
III. (Strata)/ Zysk przed opodatkowaniem (5 294) (72 685) (1 280) (17 395)
IV. (Strata)/ Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadająca na akcjonariuszy Emitenta (5 294) (74 411) (1 280) (17 808)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 (110) 2 (26)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 124 - 30
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8) (29) (2) (7)
VIII. Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 14 660 000 14 660 000 14 660 000 14 660 000
IX. Podstawowa (strata)/ zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) (0,36) (5,08) (0,09) (1,21)
X. Aktywa razem 246 45 386 59 10 908
XI. Zobowiązania razem 66 000 57 366 15 735 13 787
XII. Zobowiązania długoterminowe 4 520 16 871 1 078 4 055
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 61 481 40 495 14 658 9 732
XIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta (65 755) (11 980) (15 677) (2 879)
XV. Kapitał zakładowy 146 600 146 600 34 951 35 233
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
EFH Jednostkowe - SF za 2Q2015 Polroczne_jednostkowe_SF_EFH_2Q_2015.pdfEFH Jednostkowe - SF za 2Q2015 Polroczne_jednostkowe_SF_EFH_2Q_2015.pdf EFH Jednostkowe - SF za 2Q2015 Polroczne_jednostkowe_SF_EFH_2Q_2015
List_Zarządu_EFH_do_Akcjonariuszy.pdfList_Zarządu_EFH_do_Akcjonariuszy.pdf List_Zarządu_EFH_do_Akcjonariuszy
Oswiadczenie_Syndyka_Masy_Upadlosci_EFH.pdfOswiadczenie_Syndyka_Masy_Upadlosci_EFH.pdf Oswiadczenie_Syndyka_Masy_Upadlosci_EFH
Polroczne_sprawozdanie_z_działalności_EFH za IIQ2015.pdfPolroczne_sprawozdanie_z_działalności_EFH za IIQ2015.pdf Polroczne_sprawozdanie_z_działalności_EFH za IIQ2015
Stanowisko_niezależnego_bieglego_rewidenta_EFH_2Q_2015.pdfStanowisko_niezależnego_bieglego_rewidenta_EFH_2Q_2015.pdf Stanowisko_niezależnego_bieglego_rewidenta_EFH_2Q_2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-08-31 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu
2015-08-31 Radosław Stęplewski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.