EFH: Informacja o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego

2016-01-22 11:52
publikacja
2016-01-22 11:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-22
Skrócona nazwa emitenta
EFH
Temat
Informacja o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Osoba dotychczas pełniąca funkcję Syndyka Masy Upadłości spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 21 stycznia 2016 roku doręczone zostało jej postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt X GUp 353/15 z dnia 26 listopada 2015 roku, którym Sąd umorzył postępowanie upadłościowe Emitenta, wraz ze wzmianką o stwierdzeniu prawomocności tego postanowienia na dzień 18 stycznia 2016 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-22 Tycjan Saltarski Osoba dotychczas pełniąca funkcję Syndyka Masy Upadłości Tycjan Saltarski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki