REKLAMA

EBC będzie dalej łagodził

2016-11-29 08:58
publikacja
2016-11-29 08:58

EBC będzie dalej łagodził

Wypowiedzi M. Draghiego wskazują, że polityka pieniężna EBC pozostanie skrajnie akomodacyjna. Na grudniowym posiedzeniu program QE zostanie wydłużony, najpewniej w dotychczasowej formie. Euro pozostaje słabe, złoty również. Dziś ważny odczyt inflacji CPI z Niemiec, jutro ze strefy euro, a w czwartek indeksy PMI. Złoty rozpoczyna handel po słabszej stronie, ale w drugiej części dnia odzyska straty.

Euro nie znalazło w poniedziałek wsparcia ani ze strony danych z gospodarki, ani słów M. Draghiego w Parlamencie Europejskim (ten ostatni nie ma specjalnie powodów, by walutę umacniać). Dynamika wzrostu podaży pieniądza M3 w regionie nieoczekiwanie spadła w październiku do najniższego poziomu od marca 2015 r. (4,4 proc. r/r) wzmacniając argumenty "gołębiej" frakcji w Europejskim Banku Centralnym (EBC) przed posiedzeniem, na którym podjęta zostanie decyzja co do przyszłości programu QE. Spadek tempa przyrostu podaży pieniądza może wskazywać na zmniejszą aktywność kredytową w regionie, a w przyszłości niższą presję inflacyjną.

Prezes EBC w wystąpieniu przed komisją PE potwierdził, że 8 grudnia przeanalizowane zostaną różne opcje działań po marcu 2017 r., lecz podkreślił, że polityka kierowanej przez niego instytucji pozostanie akomodacyjna. Stwierdził, że decyzja o rozszerzeniu programu o obligacje korporacyjne była sukcesem. Dodał, że kluczowym czynnikiem ryzyka jest niepewność geopolityczna, a skutki Brexitu są jak na razie trudne do oszacowania. Jak dotąd gospodarka wykazała jednak odporność na negatywny szok, jakim niewątpliwie była decyzja Brytyjczyków o opuszczeniu Unii.

Tymczasem, niewielkie są szanse na to, że do programu skupu obligacji włączona zostanie w najbliższym czasie Grecja. Taka teza nasuwa się po analizie wczorajszej wypowiedzi członka zarządu EBC, B. Coeure. Stwierdził on, że przed podjęciem decyzji o włączeniu Grecji do programu, dojdzie do pogłębionej analizy wiarygodności i wypłacalności kraju. Nie da się nie odnieść wrażenia, że gdyby EBC miał wkrótce skupować także greckie obligacje, przemawiając w Atenach, jeden z najważniejszych decydentów w banku mógłby śmiało pokusić się o mniej dyplomatyczną deklaracje.

W najnowszym raporcie ekonomicznym Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2016 r. do 2,6 proc. z 3,0 proc. prognozowanych w czerwcu oraz do 3,2 proc. z 3,5 proc. na 2017 r. W 2018 r. wzrost ma spowolnić do 3,1 proc. OECD prognozuje, że PKB w latach 2017-2018 wzrośnie dzięki wyższym transferom socjalnym, niskim stopom procentowym i rosnącemu wydatkowaniu środków unijnych. Spodziewa się również, ze przejście na nową perspektywę budżetową UE i wyższe wykorzystanie mocy produkcyjnych doprowadzi do przyspieszenia inwestycji. Deficyt sektora finansów publicznych w naszym kraju w 2017 i 2018 roku wyniesie, według szacunków OECD, po 3 proc. PKB. W 2018 r. istnieje ryzyko przekroczenia tego progu. "Chociaż ogólnie ścieżka fiskalna pozostaje w dużej mierze odpowiednia, trwające reformy nie sprzyjają długoterminowemu wzrostowi oraz udziałowi kobiet w rynku pracy" - napisano. OECD pozytywnie oceniła działania polskiego rządu, zmierzające do poprawy ściągalności podatków oraz ograniczenia zwolnień podatkowych. Z drugiej strony uważa, że obniżenie wieku emerytalnego obniży potencjalne tempo wzrostu polskiej gospodarki i przychody budżetowe, które i tak ucierpią na starzeniu się społeczeństwa. OECD oczekuje, że NBP będzie stopniowo podwyższał stopy procentowe od końca 2017 r., w miarę jak wzmagać się będzie presja inflacyjna.

Jeśli chodzi o USA, OECD uważa, że zapowiadana w trakcie kampanii wyborczej stymulacja fiskalna podniesie PKB w 2017 r. o 0,4 pp., a w 2018 r. o 0,8 pp. Wzrost konsumpcji i inwestycji rządowych przełoży się na dodatkowe 0,25 pp. PKB w 2017 i 2018 r. OECD prognozuje również, że w wyniku zmian w systemie podatkowym inwestycje amerykańskich przedsiębiorstw wzrosną o 5,5 proc. w porównaniu do scenariusza bazowego, który nie uwzględnia reformy systemu podatkowego. Silniejszy od potencjalnego wzrost gospodarczy oraz wyższa inflacja przełożą się na zacieśnienie polityki monetarnej. Stopy w USA wzrosną w 2017 r. o 0,25 pp., a rok później o 0,75 pp.

Damian Rosiński

Dom Maklerski AFS

Przedstawione w niniejszym dokumencie dane, materiały i informacje zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako szeroko pojęte doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dom Maklerski AFS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie zaprezentowanych materiałów. Uważamy, że źródła przedstawionych informacji są wiarygodne, nie bierzemy jednakże odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność. Wszelkie informacje, opinie oraz inne dane mogą zostać zmienione w każdym czasie bez konieczności zawiadamiania o tych zmianach przed ich wystąpieniem.

Źródło:
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki