REKLAMA

Dodatki do ogrzewania. Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła opublikowana; wejdzie w życie we wtorek

2022-09-19 19:28
publikacja
2022-09-19 19:28

W Dzienniku Ustaw została opublikowana w poniedziałek ustawa o wsparciu odbiorców ciepła, przewidująca m.in. ograniczenie cen ciepła sieciowego oraz dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego. Ustawa wejdzie w życie we wtorek.

Dodatki do ogrzewania. Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła opublikowana; wejdzie w życie we wtorek
Dodatki do ogrzewania. Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła opublikowana; wejdzie w życie we wtorek
fot. Ilya Papyvanau / / Shutterstock

Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wchodzi ona w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia.

Nowe przepisy w obszarze wsparcia dla odbiorców ciepła sieciowego przewiduje dla wytwórców obowiązek ustalenia ceny ciepła - tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą - na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła. Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji ustalenie takich wartości oznacza średni wzrost rachunków odbiorców o 42 proc. Jeżeli realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw, wytwórcom ciepła stosującym wprowadzane ustawą ceny będzie przysługiwać rekompensata wynikająca z tej różnicy i sprzedanego wolumenu. Za niezastosowanie się do ustawy wytwórcom będzie grozić odpowiedzialność finansowa.

Rekompensata może objąć jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów, m.in.: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnych, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych. System rekompensat będzie działać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r.

Ustawa wprowadza także jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł. Wnioski o dodatek będą składane do samorządu - wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB. Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Nowe przepisy zakładają ponadto, że dodatek energetyczny w tym dodatek węglowy będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania.

Ustawa przewiduje też dodatek dla podmiotów wrażliwych. Są to wskazane wyżej podmioty bez gospodarstw domowych, które samodzielnie kupują paliwa w celach grzewczych. Chodzi o: węgiel kamienny, brykiet, pellet zawierający co najmniej 85 proc. węgla, biomasę, LPG, olej opałowy. Źródło musi być wpisane do CEEB. Dodatek ma wynieść 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Nowe przepisy zakładają również, że podmioty, którym w drodze decyzji administracyjnej wydano polecenie zakupu węgla energetycznego i sprowadzenie go do kraju - czyli spółki PGE Paliwa i Węglokoks - mogą do 30 kwietnia 2023 r. na wykonanie tego zadania zaciągać kredyty, pozyskiwać limity na gwarancje lub akredytywy bankowe, oraz pozyskiwać limity kredytowe na transakcje skarbowe zabezpieczające ryzyko zmienności kursu walutowego lub ryzyko zmienności cen węgla. Zobowiązania te mają być objęte gwarancjami Skarbu Państwa do 21 mld zł.

W ustawie zakłada się, że w 2023 r. Rada Ministrów może, w drodze uchwały, udzielić Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych nieoprocentowanej pożyczki z budżetu państwa do kwoty 8,6 mld zł na - jak to określono - finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym na rynku surowców energetycznych. W razie podjęcia przez Prezesa Rady Ministrów decyzji o zakupie przez RARS węgla energetycznego od PGE Paliwa i Węglokoksu, Agencja może na to zaciągnąć do 8,6 mld zł kredytu w BGK z gwarancjami Skarbu Państwa.

W ustawie znalazł się także zapis zmieniający ustawę o jakości paliw, który wprowadza możliwości odstąpienia na czas do dwóch lat od norm jakościowych dla paliw stałych, jeżeli "wystąpią na rynku nadzwyczajne zdarzenia". Odstąpienie nie dotyczy mułów, flotokoncentratów oraz węgla brunatnego. Kolejny przepis w ustawie pozwala ciepłowniom powyżej 1 MW, w warunkach określanych jako "zagrożenie bezpieczeństwa dostaw ciepła", uzyskać na czas do 120 dni odstępstwo od norm emisji spalin. Warunki zagrożenia przewidują np. brak węgla o niskiej zawartości siarki lub zakłócenia w dostawach substancji używanych w instalacjach redukcji emisji tlenków azotu. (PAP)

wkr/ neh/ skr/

Źródło:PAP
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (8)

dodaj komentarz
jenak
Dla mnie to pewna logiczna całość.

Zaproszono miliony inżynierów.

Różnica posiadania zapraszających i zapraszanych jest tak duża, że trzeba było coś z tym zrobić.

jaszczura
Nie wiem, czy będę niegrzeczny, jeśli spytam: kto w zasadzie wspiera odbiorców ciepła? :)
wibor3m
W czwartek w Karpaczu przewidują 3 stopnie Celsjusza. Te późne LATO wydaje się trochę chłodne w porównaniu z ostatnimi latami. Miejmy nadzieję, że nie dostaniemy jednej z tych realtywnie ciężkich zim jak 30 lat temu. Jeśli tak się stanie, ludzie zamarzną na śmierć. W łagodnym scenariuszu "tylko" gospodarka będzie zamarzać.W czwartek w Karpaczu przewidują 3 stopnie Celsjusza. Te późne LATO wydaje się trochę chłodne w porównaniu z ostatnimi latami. Miejmy nadzieję, że nie dostaniemy jednej z tych realtywnie ciężkich zim jak 30 lat temu. Jeśli tak się stanie, ludzie zamarzną na śmierć. W łagodnym scenariuszu "tylko" gospodarka będzie zamarzać.

Tak dla wyjaśnienia w prostych słowach: Polski rząd (zadłużając kraj ponad rozsądne granice) będzie PRÓBOWAŁ (czy można zaufać jego obietnicy?) dotować ciepło dla prywatnych gospodarstw domowych. Energii prawdopodobnie nie starczy, a nasi sąsiedzi tej zimy nie będą do nas dużo eksportować. Ponieważ część ludzi będzie nadal konsumować jak zawsze (100-300 zł więcej miesięcznie nie jest wystarczająco bolesne), w miarę upływu czasu w całym kraju będziemy obserwować awarie systemów grzewczych z powodu braku paliwa. Do tego przyczyni się również fakt, że "węgiel", który "rząd" sprowadza jest bardzo niskiej jakości. Jak już piec się zepsuje, to wiadomo co się wtedy dzieje. Jeśli nie, to sprawdźcie historię z Jaworzna....

Ważną zasadą w życiu jest: "Najpierw sankcje, potem używaj mózgu" M. Morawiecki
trolley
CO chcesz dotować? To czego fizycznie już brakuje a będzie brakować jeszcze bardziej? Pisowska sekta zakiwala się własnym embargiem. Zostały im puste obietnice wuja Bidena XD, pusta rura norweska i błoto poweglowe na hałdach.
jenak
A czy ty nie jesteś wyznawcą demokracji liberalnej? Nie ma i nie będzie piniędzy.
wibor3m odpowiada trolley
Prywatna konsumpcja będzie dotowana w stosunku do firm. Będą redystrybuować to co zostało i MOŻE znajdą jakieś łupy za granicą. Jeśli jesteś właścicielem firmy, to spadaj. Jeśli masz 5 dzieci i otrzymujesz tylko świadczenia socjalne, będziesz traktowany jak rodzina królewska.
trolley odpowiada wibor3m
No. Zmniejszą koszta indywidualnemu kosztem biznesu a na końcu i tak indywidualnego nie będzie stać bo nie będzie już biznesu i pracy i wypłaty. Super.
mohel
no to został im jeszcze największy słoń s tej menażerii … gaz i PGNIG :)

Powiązane: Ogrzewanie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki